Om vores pædagogik

Pædagogik

Pædagogikken følger som udgangspunkt en Freinet-pædagogik, dvs. * at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesser * eleverne føler ansvar og ejerskab for deres egen læring * eleverne opdrages til demokrati, ved konkret at anvende demokratiske styreformer i skolen

Tosprogethed, bi- og multikulturalisme

Ved at færdes i et tosproget miljø, får eleverne dels mulighed for at beherske to sprog på modersmålsniveau , men også mange andre færdigheder og værdier. To værdier vi anser som særligt betydningsfulde, er:

  • Tryghed, et udpræget skandinavisk begreb, som ikke rigtig har nogen modsvarighed i andre kulturer. I de skandinaviske kulturer betragtes trygheden som afgørende for opbygningen af individets selvværd, som igen er afgørende for det enkelte menneskes videre udvikling i samfundet, lykkefølelse mm.
  • Begrebet excellence har en naturlig forankring i fransk kultur og karakteriserer den usædvanlige, omhyggelige og fortræffelige præstation. Ved at introducere det i skolekulturen gør vi det til en oplagt mulighed for eleverne at drive deres talenter til deres fulde potentiale.

Det franske sprog rækker af historiske årsager ud over den franske kultur, hvorfor skolen egentlig er multikulturel rettere end bikulturel.

Multiâge (Aldersblandede klasser)

Som navnet antyder, handler multiâge om at elever i forskellige aldre sættes sammen i hver klasse. Konceptet er kendt fra f.eks. landsbyskoler, hvor tilgangen er utilstrækkelig til at oprette klasser med elever inden for samme årgang.

På Den dansk-franske Skole ser vi aldersblandingen som en fordel: gennem multikulturaliteten og aldersblandingen skabes et alsidigt socialt rum i klassen, hvor den øgede udveksling mellem individer fører til øget faglig og personlig udvikling.

Workshops

Undervisningen er struktureret omkring workshops, som løbende defineres afhængigt af børnenes interesser. Lærerens rolle er således overvejende af vejledende og koordinerende art.

Ved hjælp bidragene fra Le Støttegroupe sikres det, at viden og inspiration fra den virkelige verden tilføres undervisningsmiljøet.