Børnehaven

I det følgende afsnit kan du læse generel praktisk info om både børnehave og skole. Du kan læse mere om børnehaven her og om skolen her.
Husk også at læse de oftest stillede spørgsmål på vores FAQ side.

Åbningstider

Mandag 07-17.00 Tirsdag-fredag 07.00 – 16.30

Fra kl. 8.30 er der frivillig læsetid for skolebørnene (ellers læses der hjemme).

Kl. 9.00 starter morgenmødet, og alle børn skal være mødt og klar.

Priser

Skoleplads: 2400 kr./md. Børnehaveplads: 2400 kr./md. Vuggestueplads: 3600 kr./md.

Ved søskende ydes rabat på 1/2 pris for det ældste barn.

Indskrivning af barnet koster et engangsbeløb på kr. 1200.

Alle priser er incl. fuld forplejning i åbningstiden (hovedmåltider + mellemmåltider) og “SFO”.

Ferie og lukkedage 2016

skal opdateres!

Konto-, skole- og CVR-numre

Skolenummer: 280545

CVR-nummer skolen: 35767754 Konto: 8411 4165491

CVR-nummer børnehaven: 35419950 Konto: 7651 1289142

Venteliste og indskrivning

I skoleåret 2016-2017 vil skolen blive udvidet med ekstra pladser, så vi har pt. plads til flere elever.

Vi har i øjeblikket venteliste til børnehaven, men vi tager løbende nye børn ind, så kontakt os endelig hvis du vil høre mere om børnehaven.

Kontakt skole- og børnehaveleder Anna Harder på tlf: 00000000 (update) eller på ecolefrancodanoise@gmail.com for spørgsmål om venteliste og indskrivning. Vi tager os god tid til omvisning og snak med forældre (og evt. barn).

Aldersblandede klasser

I am a service block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprog

I am a service block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Aldersblandede klasser

I am a service block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Tosprogethed, bi- og multikulturalisme

Ved at færdes i et tosproget miljø, får eleverne dels mulighed for at beherske to sprog på modersmålsniveau , men også mange andre færdigheder og værdier. To værdier vi anser som særligt betydningsfulde, er:

  • Tryghed, et udpræget skandinavisk begreb, som ikke rigtig har nogen modsvarighed i andre kulturer. I de skandinaviske kulturer betragtes trygheden som afgørende for opbygningen af individets selvværd, som igen er afgørende for det enkelte menneskes videre udvikling i samfundet, lykkefølelse mm.
  • Begrebet excellence har en naturlig forankring i fransk kultur og karakteriserer den usædvanlige, omhyggelige og fortræffelige præstation. Ved at introducere det i skolekulturen gør vi det til en oplagt mulighed for eleverne at drive deres talenter til deres fulde potentiale.

Det franske sprog rækker af historiske årsager ud over den franske kultur, hvorfor skolen egentlig er multikulturel rettere end bikulturel.

Multiâge (Aldersblandede klasser)

Som navnet antyder, handler multiâge om at elever i forskellige aldre sættes sammen i hver klasse. Konceptet er kendt fra f.eks. landsbyskoler, hvor tilgangen er utilstrækkelig til at oprette klasser med elever inden for samme årgang.

På Den dansk-franske Skole ser vi aldersblandingen som en fordel: gennem multikulturaliteten og aldersblandingen skabes et alsidigt socialt rum i klassen, hvor den øgede udveksling mellem individer fører til øget faglig og personlig udvikling.

Workshops

Undervisningen er struktureret omkring workshops, som løbende defineres afhængigt af børnenes interesser. Lærerens rolle er således overvejende af vejledende og koordinerende art.

Ved hjælp bidragene fra Le Støttegroupe sikres det, at viden og inspiration fra den virkelige verden tilføres undervisningsmiljøet.