Undervisningplaner

Læreplaner

Skolen

Skolens undervisningsplaner, delmål og slutmål følger Undervisningsministeriets Fælles Mål. Som noget lidt uortodokst er undervisningen motivationsorienteret, hvilket forudsætter en høj grad af selvbestemmelse for børnene. Det indebærer, at planerne ikke altid udføres iht. den foreslåede progression. Til gengæld monitoreres børnenes faglige udvikling tæt ved at:

  • sikre at de individuelle ugeplaner (Freinets “plan de travail”) udfyldes og følges, enten på papirform eller i ticketsystemet
  • faghæfter rettes dagligt
  • elevens standpunkt evalueres ift. Fælles Mål mindst to gange om året ifm. forældresamtalerne
  • elevernes standpunkt i fagene dansk, engelsk og matematik løbende vurderes ift. hvilke faghæfter, de arbejder i og vises grafisk

Graf / fagligt niveau

Tilsyn 2019

Tilsyn 2018

Tilsyn 2017

Tilsyn 2015-2016

Konklusion af kommunalt tilsyn april 2012 her

Egen evaluering af skolens undervisning 2011-2012 findes her

Folkeskolens afgangsprøve afholdes efter 9. klasse.

Gennemsnit 2019 (1 elev): 9,3. Overgangsfrekvens 2019: 100%.

Undervisningsmiljøvurdering (obligatorisk): 0-34-9

Undervisningsplaner for de enkelte fag (vejledende)

Resultat af løbende evaluering og opfølgning, opdateres årligt i primo september

Tilsynsførende: Søren Hedegaard

Børnehaven

Tilsyn 12.06.2020

Tilsyn 17.12.2019

Tilsyn 29.08.2019

Tilsyn 11.08.2018

Tilsyn 05.04.2018

Tilsyn 20.12.2016

Tilsyn 10.12.2014

Tilsyn 24.10.2014

Tilsyn 27.05.2014

Årsrapport 14.11.2017

Årsrapport 2014

Senste årsplan/læreplan