Services de traduction avec audio

Martha benytter sig af Google Translate, når hun skal have oversat ord fra fransk til dansk, og andre sprog.

Hun har også lært at tælle mundtligt til ti på fransk, ved at lade Google Translate læse det op. Her er det en fordel at sætte kommaer imellem tallene, for ikke at der tælles for hurtigt.

Prøv selv:

  1. Gå til http://translate.google.dk/? hl=da&tab=wT#fr|da|1%2C2%2C3%2C4%2C5
  2. Vælg “Fra dansk” og  “Til fransk”
  3. I tekstboksen skriv: 1,2,3,4,5
  4. Klik på højtaler i højre side af skærmen

en france:

Martha utilise Google Translate, quand elle aurait dû traduire les mots du français vers les langues danoise et les autres.

Elle a aussi appris à compter jusqu’à dix oralement en français, en laissant Google Translate pour le lire. Ici, il est avantageux de mettre des virgules entre les chiffres ne sont pas comptés trop vite.

Essayez:

  1. Aller à http://translate.google.dk/
  2. Sélectionnez “De la danoise» et «Pour la France “
  3. Dans la boîte de texte, tapez: 1,2,3,4,5
  4. Cliquez sur le haut-parleur sur le côté droit de l’écran