Agile classroom management during the Corona pandemic

Since the beginning of the crisis we have at the school made use of our usual agile approach to structure the teaching. The purpose with the initiative has been to help keeping up a daily rythm support that the teachers’ and parents’ efforts get structured, using issue tracking facilitate that that the teachers can follow …

Inkompetence, kulturkløft eller skjult dagsorden?

Så blev vi færdige med vores partshøringssvar på STUKs forslag til afgørelse af skolens fremtid. Et-hundrede-fire-og-firs siders grundig, gennemarbejdet jura og fakta mod STUKs 92 siders selvmodsigende, usaglige, ufaglige og udokumenterede forslag, der ligger til grund for styrelsens pågående ulovlige tilbageholdelse af skolens tilskud. Det fulde svar vil kunne læses her inden for de nærmeste …