Hvordan lykkes vi med excellence og elitisme i en dansk, inkluderende kontekst?

I morgen finder den måske hidtil vigtigste hændelse i historien sted: SpaceX sender anden version af megaraketten Starship op og den vil forventeligt nå længere end sidst. Når systemet i den nære fremtid bliver fuldt funktionelt, vil det åbne op for muligheder vi ikke tilnærmelsesvis kan forestille os: at komme på ferie i kredsløb vil …

Vores unikke børnehave søger pædagog / leder

Vores børnehave har vokseærk og vi søger nu til besættelse af en del- eller heltidsstilling en pædagog, med mulighed for at indgå i en lederfunktion. Om børnehaven Børnenes Stemmer er en lille privat børnehave med fokus på trivsel, nærvær, tryghed, leg og tillid. Vi ligger som en lille oase i byen på Tagensvej med gode …

Tilsyn 2022-2023

For tredje år i træk har kommunerne godkendt skolens undervisning og i detaljer dokumenteret, at skolens undervisning opfylder det lovpligtige stå mål med-krav. Det er rigets sandsynligvis grundigste skoletilsyn, som foregår over otte fulde dage, hvor den tilsynsførende interviewer hver elev, lærerne og ledelsen, organiserer test og overværer undervisning og skolens generelle gang. Derefter udarbejdes …

Åbent brev til politikerne

Kære politikere,I 2020 blev vi på Den dansk-franske Skole udsat for et voldsomt retsligt og økonomisk overgreb: STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) fratog os vores statstilskud og anvendte efterfølgende friskolelovens hårdeste sanktion ved også at fratage os vores status som friskole. Vi valgte imod alle odds at fortsætte vores virke, rent juridisk under en …

Kommunalt tilsyn 2021

I december afsluttede vores tilsynsførende Knud Nordentoft sit tilsyn med skolens undervisning. Knud har en lang karriere bag sig, bl.a. som skoleleder på en række skoler, pædagogisk chef, lærer og certificeret tilsynsførende. Det er altid en fornøjelse at have Knud på besøg. Han indgår relationskompetent i interaktionen med børnene, forstår de subtile spil i gruppen …

Vores unikke børnehave og skole søger pædagog

Til besættelse af del- eller heltidsstilling søges snarest en pædagog med mod på at prøve sine grænser af i et integreret børnehave- og skolemiljø i København. Om børnehaven Den dansk-franske Skole og Børnehave kendetegnes ved at: anvende en Freinet-inspireret pædagogik i et aldersintegreret setupinddrage det omgivende samfund, også fagligt, i form af en aktiv støttegruppe …

Kode er poesi

[Udkast] I læreplanerne for skole og gymnasie tør man knap nok nævne ordet programmering og kode-færdigheder er stadig så godt som ikke-eksisterende blandt lærere, inklusive på læreruddannelsen. Der er noget grundlæggende universelt over kodning. Den er kommet for at blive og vi må af skolesystemet forvente, at dets fornemste opgave er at give næste generation …