Åbent brev til politikerne

Kære politikere,

I 2020 blev vi på Den dansk-franske Skole udsat for et voldsomt retsligt og økonomisk overgreb: STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) fratog os vores statstilskud og anvendte efterfølgende friskolelovens hårdeste sanktion ved også at fratage os vores status som friskole. Vi valgte imod alle odds at fortsætte vores virke, rent juridisk under en “hjemmeskoleordning”.

I alle årene før, og alle årene efter, har de certificerede tilsynsførende med tydelighed og ros godkendt vores undervisning.

Vi har nu efter et længere forløb stævnet styrelsen med den påstand, at deres lukning af skolen i 2020 var ulovlig og ugyldig.

Det klare mønster der tegner sig, er, at STUK gang på gang agerer magtfuldkomment og ud fra rent politiske motiver. I 2008 gik det således ud over scientology-skolerne, i 2017-2019 var det de muslimske skolers tur og under den nuværende regerings forsøg på at opretholde folkeskolens skrantende elevtal kan ingen friskole eller skoleinitativ længere vide sig sikre.

Retsforløbet bliver vigtigt for hele Friskoledanmark, dels fordi det er første gang, at nogen bryder STUKs overgrebsmønster og dels fordi det næppe kommer til at ske igen indenfor en overskuelig fremtid. Derudover vil det uundgåeligt blive et centralt spørgsmål, hvad stå mål med-kravet og tilskudsbetingelserne for en friskole reelt indebærer. Dette spørgsmål er af principiel karakter, hvorfor skolen har anmodet om, at sagen behandles ved landsretten.

STUK har i årevis kørt på frihjul og er nu uden for demokratisk kontrol. Med andre ord lider rigets skolesystem under usædvanlig dårlig ledelse og konsekvenserne er alvorlige: eleverne flygter fra folkeskolen og lærerseminarierne kan ikke fylde uddannelserne. Vi taler her om samfundets angiveligt vigtigste funktion – stedet hvor vi som samfund kan opnå størst gevinst ved at give børnene de bedste muligheder i den alder, hvor de er mest modtagelige.

Det er en stående katastrofe.

Vil I støtte os i vores kamp for at løse det?

I skal også være velkomne til at sætte jer ind i det detaljerede forløb, som findes og kan følges på http://blog.ecolefrancodanoise.dk/vi-fortsaetter-selvfolgelig


Med venlig hilsen, på vegne af Den dansk-franske Skole


 Nicolas

— 
Nicolas Guilbert
Leder
Den dansk-franske Skole
Tagensvej 188
2400 København NV
http://www.ecolefrancodanoise.dk