STUK har som forventet fastholdt deres fratagelse af Skolens tilskud.

STUK har reelt ikke ændret holdning i forhold til forslaget til afgørelse. Deres hovedargumenter er, at de har mistillid til skolen, da bestyrelsen
     “har haft som prioritet at skabe en god skole for børnene”
og at
     “skolen under hele tilsynet har forsvaret sin tilgang til  undervisning og skoledrift”.
(se partshøringen s. 36)

Magtmisbruget er fuldkomment.


Når vi skriver, at afgørelsen er som forventet skyldes det, at STUKs forslag klart bar præg af et ønske fra STUKs side om at fratage skolens tilskud uanset de faktiske omstændigheder, og dette ønske fremgår også af afgørelsen.

Det er vores klare vurdering, at STUK har behov for at statuere et eksempel for en ikke-muslimsk skole, således at STUKs overgreb mod de muslimske friskoler ikke bærer præg af ulovlig diskrimination.

Nogen er nødt til at tage denne vigtige kamp – den vil være afgørende for den danske friskolekultur de næste mange årtier. Vi ved også, at vi vil vinde kampen, og det er meget sandsynligt, at det vil tage ca. 10 måneder gennem klage til Ombudsmanden.

På den baggrund – og fordi vi selvfølgelig vil forsvare vores helt unikke skole – har vi valgt at fortsætte skolen, foreløbigt t.o.m. skoleåret 20/21. 

Forudsætningen for at tage denne beslutning er den fortsatte solide opbakning, vi har oplevet fra forældre, lærere, børn og andre
interesserede. Vi vil under hele konflikten have brug for hjælp:

  • praktisk hjælp i form af rengøring, vedligeholdelse, istandsættelse af lokaler og andre initiativer (ansvarlig: Alice)
  • pengedonationer eller lån (ansvarlig: Pierre)
  • rekruttering og PR: det allervigtigste for os er at holde elevtallet stabilt og gerne øge det. Vi har en fantastisk skole. Tag del i kampen og fortæl historien!

Alle detaljer kan findes i partshøringen, vores svar, bilagene (ej personfølsomme) og den endelige afgørelse.

Opdatering 2020-05-23: Den 13. maj anvendte STUK friskolelovens §9h til fratage at skolen dens status som friskole. Beslutningen er indiskutabelt ulovlig, da STUK ikke har givet det lovpligtige påbud forud for denne og er dermed et klokkkeklart brud på grundlovens §76. Vi har derfor klaget til ombudsmanden. Skolen fortsætter under friskolelovens §34 (“hjemmeundervisning”).

Opdatering 2020-06-10: Ombudsmanden hastebehandler sagen.

Korte film om skolen: Se min skole, Leg og lær med robotter

Opdatering 2020-06-11: Anerkendelse af skolens undervisning: H.C. Ørsted medaljen 2020 går til vores sciencelærer.

Opdatering 2020-07-27: Ombudsmanden er nu for alvor gået ind i sagen og sat fingeren på det punkt, der fra et juridisk synspunkt er mest ømt: manglende partshøring [link] . Han har således sendt klagen videre til STUK, der får en sidste chance for at rette op på ulovlighederne, før han for alvor vil gå ind og undersøge STUKs afgørelse. Det bliver spændende at se, om STUK fastholder den bastante fremfærd eller kommer lidt til fornuft. Vi kan uanset hvad love, at fortsættelse følger.