Skolens værdier

Dygtighed, glæde og tryghed

Den dansk-franske Skole og Børnehave er et integreret hus, hvor børnenes sociale kompetencer, faglige formåen og tillidsfulde relationer er bærende. Vi tror på stærke, tillidsfulde relationer, hvorfra vi sammen med børnene opbygger en faglighed, der rækker ud over det forventelige. Dette er skolens blog, hvor børn og voksne blogger og i øvrigt eksperimenterer med blogteknologi. Skolens officielle hjemmeside er at finde på www.ecolefrancodanoise.dk Vi er placeret midt i grønne områder i Københavns Nordvest kvarter tæt på Bispebjerg Station og med 6A lige til døren.

Et godt skoleliv

Trygge og glade børn absorberer læring lige så naturligt, som de trækker vejret.

Internationalt miljø

Et multikulturelt miljø med dansk og fransk som hovedsprog.

Gennemtænkt pædagogik

Pædagogikken er centret om ligeværd, respekt og nærvær. Børnene lærer allerede i børnehaven at have opmærksomhed på omgivelser og medmennesker, at lytte og at kommunikere hensigtsmæssigt.

62
Glade børn
10
Engagerede voksne
0
Aflyste timer, nogensinde
19281
Økologiske måltider serveret

Kerneværdier for Den Dansk-Franske Skole og Børnehave

Skolens grundlag

Aldersintegrerede klasser..

..lærer børnene at være gode rollemodeller og drage omsorg og ansvar for hinanden, samtidig med at børnene lærer af hinanden. Større børn lærer nye læsere at læse og yngre børn lærer, hvordan man eksempelvis programmerer af større børn.

Det bedste af to kulturer

En kombination af det nordiske fokus på tryghed og tillid og det franske ”exellence-begreb”, hvor det at gøre sit bedste er normen.

En pædagogik..

..der rummer det enkelte barn i et hus, hvor der er rig mulighed for differentiering, samtidig med at alle børn lærer basale men oversete kundskaber som nærvær og opmærksomhed.

Højt fagligt niveau

Samtlige børn arbejder stort set over det niveau, de aldersmæssigt kan forventes at have. Vi møder det enkelte barn, hvor det er og tilbyder det en undervisning, der løfter det faglige niveau og søger at støtte barnet i at udnytte sit fulde potentiale.

Det participatoriske princip..

..betyder, at forældre er en naturlig og aktiv del af hverdagen. En forældregruppe rummer mange forskellige ressourcer, og vi ønsker et hus og en undervisning, hvor forældre tilbyder deres ressourcer som en del af undervisning. I praksis har vi haft forældretilrettelagte kurser i fransk, billedkunst, madlavning og biologi.
Hvem er vi?

Børnene

Elever og børnehavebørn

Huset rummer 42 glade, nysgerrige og harmoniske skolebørn, og 22 sprudlende og læringsparate børnehavebørn. I skolen taler ca. en tredjedel af børnene fransk, mens mere end halvdelen af børnene kommer fra et hjem med dansk/franske forældre. I børnehaven er fordelingen mellem danske og franske børn 50/50. At huset rummer både børnehave og skole betyder i praksis, at vi deltager i hinandens liv. Vi spiser sammen hver dag, og skolebørnene tager sig af de små ved at sørge for de får mad, lærer dem gode manerer ved bordet og støtter dem i at lære at bære ud. Vi har fælles arrangementer som fx forestillinger med sang og musik, hvor skolebørn og børnehavebørn optræder sammen.

De voksne

Lærere og pædagogisk personale

Personalegruppen består af fire lærere, fire pædagoger, en støttelærer og en kok. Sproget i personalegruppen er dansk, engelsk og fransk. Huset er båret af en flad organisationsstruktur, for det forventes, at alle ønsker at drive huset fremad og gøre deres yderste for børnenes trivsel og læring.

Anna Harder

Viceskoleleder
Anna er uddannet lærer og cand.pæd. og er at finde “på gulvet” de fleste dage. Anna underviser de yngste skolebørn i sport og fag fra den humanistiske blok.
Emmanuelle Assenza

Emmanuelle Assenza

Creative Director
Emmanuelle stiftede i 2009 skolen sammen med Nicolas Guilbert. I dag underviser hun i fransk og fungerer som all-round coach og mentor. Derudover tager hun sig af skolens og børnehavens administration. Et sandt kraftværk!
Stefan Lemser Eychenne

Stefan Lemser Eychenne

Sciencelærer
Stefan er uddannet lærer og underviser i matematik, fysik/kemi og biologi. Stefan er opvokset i Danmark i en fransk-dansk familie og har desuden boet to år i Frankrig.
Åben stilling

Åben stilling

Underviser
Er du fuld af energi? Har du lyst til at dygtiggøre dig? Ønsker du et job, der giver mening? Har du mod på at hoppe gennem nåleøjet til et superkompetent team? Så søg om en stilling på Den dansk-franske Skole.

Jean-Michel

Pædagog
Jean-Michel er fransk og taler dansk. Jean-Michel er at finde i børnehaven tre dage om ugen og derudover en enkelt dag i administrationen.

Annie Bosclair

Pædagogmedhjælper
Annie er fra Canada og taler dansk, engelsk og fransk. Annie er ansat i børnehaven, har børn både i skolen og i børnehaven og er medlem af skolebestyrelsen.

Ermelinda Ennas

Pædagogmedhjælper
Ermelinda er fransk/italiensk og taler også dansk. Ermelinda er at finde i huset tre morgener om ugen og har uddannelse som journalist og kok. Ermelinda både bager og laver mad med børnene.

Seneste nyt på bloggen

Blog

Documents rédigés par nos stagiaires

À L’école franco-danoise nous accueillons souvent des stagiaires, cela dans le but de contribuer à former les futures générations d’enseignants, de fare connaître notre façon de travailler et finalement d’avoir une vue fraîche et indépendante sur notre fonctionnement. Voici ci-dessous un extrait des documents rédigés par nos stagiaires au fil des années Octobre 2017: Les accords…

The top 3 math-didactical fails. Ever.

It was back towards the end of last century, and most of us didn’t really grasp what we were supposed to make of it. It didn’t seem to be of any concern whether the teaching was motivating or not, nor whether the time the children invested in the learning eventually was worth it. In the…

Lærer i de humanistiske fag søges

Lilleskole søger engageret og frisindet underviser til dansk, engelsk, historie, samfundskundskab o.l. Til besættelse af deltidsstilling og på sigt heltidsstilling søges snarest en underviser med mod på at prøve sine grænser af og undervise under usædvanlige vilkår. Om skolen Den dansk-franske Skole og Børnehave kendetegnes ved at: anvende en Freinet-inspireret pædagogik i et aldersintegreret setup…

Den stærke gymnasieelev

Det er oftest elevernes faglige udvikling der vægtes højst når forældre skal vælge den helt rigtige skole til deres børn, men vi burde måske vægte personlig og social udvikling lige så højt? Hvert år i august har jeg fornøjelsen af at lære en ny gruppe søde og unge 1. g’ere at kende. Det er typisk…

Coming to America

(When we landed in Boston, I was both excited and tired. Later on the evening after we had setteled in, we ate at a Mexican place. The next day we set out to find a supermarket so we could buy food and supplies for the week. Including a basketball ;)   (The next day, we…

Om at være til stede

Lige siden vi startede i 2010, har tilstedeværelseskravet til lærerne været helt centralt hos os. Det er der en række grunde til. Den første er, at mennesker lærer bedst i fællesskab. De fleste har nok prøvet at kæmpe med et problem eller et spørgsmål i timevis, ja måske endda dagevis eller årevis for til sidst…

Her bor vi

Den Dansk-Franske Skole og Børnehave – Tagensvej 188 – 2400 København NV – Danmark