Nyhedsbrev, december 2019

Det har været endnu et begivenhedsrigt kvartal! Turen til Italien var fantastisk. Vi var 21 deltagere, de fleste af os sammen i en uge, fra Torino til Rom via Vinci. Vi sluttede af med et brag af en oplevelse på kæmpemessen Maker Faire Rome med sine 130k besøgende og over 600 interesserede børn og unge […]

Kort om tilsynet

Skolen har siden oktober 2018 været under ekstraordinært tilsyn. Tilsynet skulle have været afsluttet i september 2019, blev forlænget til december og nu forventeligt til sidst i januar 2020 – en ressourcekrævende proces for skolen. Tilsynet består af to dele: 1) Det pædagogiske tilsyn: Styrelsen er særligt skeptisk overfor idéen om, at børn kan forvalte […]