Succesfuld nyskabende skoleform får tilbageholdt statstilskud

Torsdag d. 30. januar 2020 har flere medier bragt en historie om, at Den dansk-franske Skole har været under skærpet tilsyn siden juni 2019, og at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i et forslag til afgørelse af 13.januar 2020 indstiller til, at Den dansk-franske Skole får frataget sit statstilskud pga brud på friskoleloven. Indstillingen er et forslag til afgørelse, dvs. ikke endelig afgørelse, og Den dansk-franske Skole har frist frem til d. 10.februar til at aflevere sit svar på de punkter, som styrelsen kritiserer. Sagen er derfor ikke afgjort endnu.

[Opdatering 23/02: skolen afleverer sit svar senest d. 26/02]

Styrelsens forslag er juridisk åbenbart ulovlig og faktuel forkert.

Den dansk-franske Skoles bestyrelse, ledelse, lærere og forældre er alle dybt uenige i kritikken fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og der vil fra skolens side blive indleveret et meget detaljeret og omfattende svar til styrelsen mandag d.10.februar.

Den dansk-franske Skole kan påvise, at tilbageholdelsen af tilskuddet er ulovlig i henhold til forarbejderne for paragraf 21 stk.2. Derudover kan Den dansk-franske Skole påvise en lang række faktuelle fejl ved tilsynets konklusioner, og mener, at ministeriet i strid med reglerne udelukkende har søgt efter negative aspekter ved skolen. Det bør også nævnes, at skolen naturligvis jævnligt har haft tilsynsbesøg (rapporterne findes på skolens hjemmeside), og at disse aldrig tidligere har udmøntet sig i negativ kritik.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i forslaget til afgørelse ikke lagt vægt på, at Den dansk-franske Skole har dokumenteret, at eleverne er fagligt dygtige, at skolen inkluderer børn fra alle sociale baggrunde og med succes løfter en stor opgave for børn med særlige behov. Styrelsen mener, at deltagelse i undervisningen ikke tæller, hvis eleven har medbestemmelse, et væsentligt aspekt af skolens pædagogik, der bygger på den franske reformpædagog Freinets tanker.

Den dansk-franske Skoles leder Nicolas Guilbert siger: ”Jeg er meget uenig i punkterne, skolen bliver kritiseret for. Jeg tænker, at de er ved at skyde et meget vigtigt friskoleprojekt ned, der viser, hvordan børn kan blive dygtige og være inkluderende, og hvordan man kan samle børn fra alle samfundslag. Jeg tror, at samfundet har brug for en skole som vores, og jeg vil gøre meget for, at projektet ikke dør. Vi kæmper til sidste blodsdråbe, og jeg tror, at vi kommer til at lykkes.”

Den dansk-franske Skoles ledelse og bestyrelse ser frem til at indlevere sit svar til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet d. 10. februar og vil herefter afvente styrelsens endelige afgørelse.

Bestyrelsesformand Eduardo Vistisen kan træffes på 4226 4284.