Det har været endnu et begivenhedsrigt kvartal!

Turen til Italien var fantastisk. Vi var 21 deltagere, de fleste af os sammen i en uge, fra Torino til Rom via Vinci. Vi sluttede af med et brag af en oplevelse på kæmpemessen Maker Faire Rome med sine 130k besøgende og over 600 interesserede børn og unge i vores Flyvende Hackerværksted.

Hackerværkstedet er nu et etableret koncept – i skolens ånd et genbrugbart produkt – som vi håber, der findes et marked for, således at andre også kan få glæde af den banebrydende tilgang, skolen har til at skabe interesse og engagement omkring teknologi og naturvidenskab.

I oktober holdt vi også fernisering, hvor de besøgende kunne se børnenes kreationer fra billedkunst.

Vi holdt også forældremøde om temaet “Er skoletræthed et vilkår?”. Det blev til en spændende paneldebat, som blandt andet ledte til skabelsen af Børnenes Befrielsesfront – et handlingsorienteret initiativ, der har til formål at gøre de fremtidige generationers skolegang spændende og udviklende.

Niels har som nyansat overlevet den første stejle indlæringskurve (pyha!) og lærer for tiden børnene at spille på violin, cello og bratsch.

“Eleverne skaber musik med udgangspunkt i instrumenter […]” (Fælles Mål 2018)

Vi har også indkøbt eget klatreudstyr, så vi nu kan have op til fire børn i træerne ad gangen og har fundet nogle eminente klatretræer ovre på den anden side af cykelstien. Så mangler vi bare at få færdiguddannet nogle instruktører, så vi også kan få klatret, når Adam ikke er der!

Som afslutning på et to måneders fagligt forløb drog de større børn på Statens Museum for Kunst med det formål at komme helt tæt på nogle af de originale værker fra Guldalderen og Det Moderne Gennembrud. Børnene blev undervist af en kunststuderende tilknyttet museet, og afslutningsvis skulle de to grupper fremlægge analyser af et par udvalgte værker.

Det ekstraordinære tilsyn er blevet yderligere forlænget ind i 2020. Det har været i gang siden oktober 2018, skulle have været afsluttet i september 2019, blev forlænget til december og nu forventeligt til sidst i januar. Det er en ret ressourcekrævende proces for skolen, der desværre er nødvendig, da det i praksis ikke lader sig gøre at drive friskole uden statstilskud. Yderligere detaljer her.

På børnehavesiden havde vi tilsynsbesøg i december og rapporten kan findes på skolens hjemmeside, vanen tro opløftende positivt.

Børnehaven har også haft besøg af Genklange ifm. en temauge om klassisk musik og været inde at se Min Mormors Gebis på Det Lille Teater.

Kvartalet bød også på en række hyggelige arrangementer (og et uhyggeligt et), navnligt Halloween, Luciaoptog og juleafslutning.

Første kvartal 2020 kommer til at byde på temauger om Internet og IT og Uge Sex samt skole-hjem samtaler i marts.

Som noget nyt i år deltager skolen også i marts med en stand på Danmarks Læringsfestival og Big Bang konferencen.