Instructor’s cheat sheet / Remote STEM

[draft] Objectives: to get the participants/kids acquainted with programming in a fun and engaging way. Most of the basics of programming (loops, branching, variables, functions, data structures) can readily be learned from on-line resources. However, some very important notions are hard to come by and are best learned through osmosis in a group. These include: […]

A sketch of our remote teaching program

[draft] Based on our recent experience with on-line teaching, we are currently testing a remote education program. The purpose is to: extend the reach of our award-winning STEM teaching program beyond the walls of the school by making it virtual.allow families who wish to partly home school their children to do so.assist home schooling families […]

Support Our School :)

Hello world, We need your help. The Danish Ministry of Education is trying to shut down our school – an ugly story of politics and abuse of power. Long story. The short version is that they cannot accept that our pupils have a right to decide, that we have focused on building a good school […]

Back to the roots

“Nicolas, we need a plan B”. Eduardo, the president of the school’s board called me the day before Christmas 2019. “I have been talking to some people who are involved with the Ministry. We need to be prepared for a totally crazy decision.” Since October 2018, we had been undergoing an extended audit by the […]

Vi fortsætter selvfølgelig!

STUK har som forventet fastholdt deres fratagelse af Skolens tilskud. STUK har reelt ikke ændret holdning i forhold til forslaget til afgørelse. Deres hovedargumenter er, at de har mistillid til skolen, da bestyrelsen     “har haft som prioritet at skabe en god skole for børnene”og at     “skolen under hele tilsynet har forsvaret sin tilgang til  undervisning […]

Nyhedsbrev, marts 2020

Spændende tider! COVID-19, ulovlig tilbageholdelse af skolens tilskud, filmmageri og Astro-Pi på rumstationen – 1. kvartal 2020 havde nogle usædvanligt interessante momenter at byde på. Lige som på alle andre skoler i landet er vores elever for tiden henvist til hjemmeundervisning. Situationen er belastende for alle og dertil kommer, at en del af vores forældre […]

Inkompetence, kulturkløft eller skjult dagsorden?

Så blev vi færdige med vores partshøringssvar på STUKs forslag til afgørelse af skolens fremtid. Et-hundrede-fire-og-firs siders grundig, gennemarbejdet jura og fakta mod STUKs 92 siders selvmodsigende, usaglige, ufaglige og udokumenterede forslag, der ligger til grund for styrelsens pågående ulovlige tilbageholdelse af skolens tilskud. Det fulde svar vil kunne læses her inden for de nærmeste […]

Arduino Day 2020

This year we will be participating in the Arduino Day on April 25th! [Update 2020-03-12: The event is postponed to April 25th] We are starting at 10:00 and expect to finish at 15:00. Location: The Franco-Danish School, Tagensvej 188. Entry fee: Gratis! The event is open to everyone, but please send a mail to arduinoday@ecolefrancodanoise.dk […]