Blog :

Bricolage & robotique, projets et liens

Voici quelques idées de projets et liens utiles suite à la session d’aujourd’hui. Tranche d’âge visée: 6-99 ans.

Les drones que nous utilisons sont les X5C-1 (Syma ou Bayang) et des Syma X11. Il sont légers (=inoffensifs), robustes, assez grands pour être stables et précis, utilisables en intérieur et surtout, nous pourrons nous reservir de leurs composantes pour en faire d’autres jouets, par exemple pour les reprogrammer et faire d’autres robots téléguidés.

Ils sont disponibles par exemple sur amazon.co.uk, banggood.com, alibaba.com, dx.com, ebay.com et coûtent généralement 250-500 dkk.

Suite à l’évaluation de notre session précédente, nous avons décidé de simplifier les missions et avons aujourd’hui travaillé sur des vols en une dimension à la fois (haut-bas, vol au ras du sol avant-arrière, gauche-droite).

Une nouveauté introduite à la journée francophone hier (dimanche 26/02/17) était la table de bricolage. Elle est constituée de quatre ateliers (aérographe, soudure, pistolets à colle, électronique).

Le rover sur lequel nous avons travaillé est le Mini Tank Robot de Keyestudio et le code se trouve sur https://github.com/raisoman/arduino-efd. Le code de véhicule autonome souffre aujourd’hui de l’inexactitude du senseur ultrasonique et il faudra donc rendre le processus de mesure plus robuste. Aussi, les enfants aimeraient pouvoir téléguider le rover, soit par ordinateur, soit par la télécommande (nRF24).

 

Le rover de chez http://www.olimex.com est basé sur le chassis ROBOT-2WD-KIT2, un driver de moteur BB-L298 et un nRF24L01+. Le rover est téléguidable avec une télécommande Syma, mais les moteurs des roues (ou le driver) a un problème d’assymétrie dans la puissance.

Le matériel FPV utilisé aujourd’hui est le Eachine VR007 avec une caméra tout-en-un, également Eachine (le tout à ~70 $), très bon rapport qualité-prix.

Nous attendons actuellement un module pour enregistrer le signal envoyé au casque de VR – petit projet de soudage/bricolage à l’horizon.

Également à l’horizon (les chiffres difficulté/durée indiquent la difficulté et la durée estimée de chaque projet) :

 • configurer Devo/Taranis pour pouvoir lancer l’enregistrement de films (Syma et Bayang) 2/3
 • mesurer degré d’humidité du sol des plantes de l’école (Arduino) 4/2
  • envoyer email à Stefan quand le sol est trop sec 4/2
 • finir rover Octanis 4/4
  • concevoir et imprimer roues avec axe intégré 4/2
  • concevoir/imprimer boitier principal 4/2
 • bras robotique (à imprimer + servos + arduino) 5/5
 • réparer voiture téléguidée cassée (imprimer nouvel axe hexagonal pour roues arrières)
 • configurer drone APM pour vol GPS 4/4
 • configurer encore un Devo 7E avec deviationtx (soudage, firmware flashing) 2/3
 • souder un fantôme OSHW 1/1
 • trouver pourquoi le fantôme OSHW de Stefan ne marche pas (besoin de reprogrammer?) 3/1
 • peindre les hélices (aérographe) 1/1
 • peindre les fuselages (aérographe) 1/3
 • construire un 250 en kit 3/3
 • construire un 250 à partir de pièces détachées 4/3
 • transformer un X5C en moteurs brushless (+ESC et flight controller) 4/4

Drôles de drones

Chers tous

Le programme de STEM de cette saison est à présent prêt: nous allons construire, piloter, démonter, reprogrammer, imprimer (en 3D), customizer, recombiner… des robots.

       

Le programme a été conçu pour faire particulièrement appel au filles, entre autre en concevant les sessions autour d’histoires pertinentes.

Les sessions auront lieu les lundis de 16-18h, commençant le 20/02, voir programme préliminaire ci-dessous:

Date

2017-02-20    Intro + Vol

2017-02-27    Peinture & décoration

2017-03-06    Vol

2017-03-13    Impression 3D et construction

2017-03-20    Vol

2017-03-27    Vol

2017-04-03    Rover

2017-04-10    Vacances de Pâques

2017-04-17    Vacances de Pâques

2017-04-24    APM Planner & Librepilot

2017-05-01    Vol

2017-05-08    Racing / FPV

2017-05-15    Station de recyclage

2017-05-22    Vol

2017-05-29    Air show

Âge: environ 6+.

Prix: gratuit pour les enfants de l’école. Participants externes: 750,-. Prix spécial membres des Journées Francophones: 350,-

Prévoir l’achat de matériel (drones, rover, moteurs, circuits électroniques…), achetable à l’école dans la mesure où nous avons des stocks (a priori entre 200 et 800,- en fonction du choix de projet).

Inscription avant le 05/02.

 

STEM training

Så kørte vores første STEM training session af stablen med matematik, programmering, vektor grafik, biologi og robotbygning.

d3js-demo
D3.js demo
cell-lab-demo
Cell lab demo
rover
Autonomous Arduino Rover
inkscape-demo
Inkscape demo

Places disponibles jusqu’au 31 août

15080073

Nous avons encore quelques places de disponibles à L’école franco-danoise de la maternelle jusqu’en 4ème. Fermeture des inscriptions le 31/08.

Si vous cherchez une école combinant le meilleur des pédagogies nordiques et française, n’hésitez pas à nous contacter. (ecolefrancodanoise@gmail.com, +45 4141 8228)

Lederskifte

14050040-anna

Kære forældre

Da Emmanuelle og jeg i august 2010 åbnede Den dansk-franske Skole, var det ingenlunde med intentionen om at skulle undervise, endsige lede foretagendet.

Det viste sig dog hurtigt at blive en nødvendighed – allerede fra december ’10 var vi nødt til at træde til. Den pædagogik vi ønskede, var simpelthen for svær at implementere for det personale, vi dengang kunne finde.

Fra det danske skulle underviseren forstå den fundamentale vigtighed af at opbygge barnets selvværd, skabe trygge, tillidsfulde rammer og værdsætte den alsidige personlige udvikling.

Fra det franske ønskede vi den generelle systematiske tilgang, evalueringskulturen og stræbenen efter det excellente.

Derudover skulle underviseren være solidt forankret i en fungerende praksis, kunne lede en aldersintegreret klasse og endeligt have en faglig ballast, der rakte en del ud over det, man sædvanligvis forventer af en skolelærer.

Vi havde brug for en ildsjæl, og vi søgte længe.

Og i foråret 2013 fandt vi Anna.

Anna kunne dengang ikke fransk, men hendes entusiasme, autentiske væsen og hendes faglige profil i øvrigt gjorde, at hun fra august 2013 blev vores primære lærer. Allerede dengang lå det i kortene, at hun på et tidspunkt skulle lede skolen og vi har siden da forberedt hende til opgaven.

Og her er vi så nu. På vores bestyrelsesmøde i torsdags overdrog jeg rorpinden til Anna. Det har været en glidende overgang, da hun reelt har fungeret som daglig leder siden foråret. I praksis vil hverken børn, personale eller forældre nok mærke den store forskel.

Min egen rolle bliver fremover mere tilbagetrukket – og mindre tidskrævende – i form af skolens økonomiansvarlige.

De bedste sensommmerhilsener

Nicolas

Anna indstillet til Politikens undervisningspris 2015

Den dansk-franske Skoles indstilling af Anna Harder til Politikens undervisningspris 2015:

Foto: Rikke Milling
Foto: Rikke Milling

Anna har:

 • med succes udført aldersintegreret og tværfaglig undervisning

Det er en udfordring at få en aldersintegreret klasse på 20-30 elever fra 5-13 år til at fungere, og det er noget, man i Danmark ikke har så meget erfaring med. Men når man først lykkes er det en fantastisk organisationsform. “Vi oplever, at børn er de bedste rollemodeller børn kan have. De er relevante for hinanden på en anden måde, som voksne ikke kan være det.” fortæller Anna.

Ved løbende at dokumentere hvilke metoder der virker og hvad der ikke virker, evaluere og forny har Anna således været afgørende i at udvikle skolens aldersintegrerede, multikulturelle og participatoriske pædagogiske praksis.

 • udvist exceptionnelle evner som klasseleder

Men hvordan får man som lærer en aldersintegreret klasse til at fungere, således at hvert barn udvikler sine talenter til deres fulde potentiale – fra både en faglig og en social vinkel? Spørger man Anna, er nøglen at få skabt en velfungerende kultur – lære børnene at foregribe, undgå og løse konflikter, lære dem at hjælpe hinanden, at lære af hinanden.

På skolen lægges der således meget energi i at køre nye børn ind. Børnene undervises i en række teknikker til at forebygge og håndtere konflikter, til at tilegne / aflægge sig vanemønstre og hjælpe andre med samme. De lærer om vigtigheden af social kapital og om de vindende strategier ift. at etablere relationer, skabe netværk og sætte pris på andres succeser.

Anna lægger særlig vægt på, at der hele tiden tages stilling til det enkelte barn. “Vi møder alle børnene med kærlighed. Når man arbejder aldersintegreret, får man nogle langvarige relationer til børnene. Det føles menneskeligt rigtigt.”

 • bidraget til at løfte en vigtig social opgave i et af landets mest belastede kvarterer

“Aldersintegreringen og arbejdet med det individuelle barn giver en utrolig inklusionskraft. Nye børn plejer at finde sig til rette på få timer her – næsten omgående faktisk. Og så har vi valgt at inkludere en del børn med særlige behov, hvis alternativ ville være en specialskole. Her på skolen kan vi med en almindelig personalenormering rumme dem, samtidig med at de naturligt bliver eksponeret for velfungerende rollemodeller.”

 • formået at udvikle sine elevers talenter til deres potentiale, både for de svage og for de stærke elever.

“Men i en vis forstand har alle børn jo specielle behov. Vi mener, at det er lige så vigtigt at udvikle et barns styrker, som det er at støtte op om dets svagheder. Vi har nogle kanondygtige børn her. Gruppen af store børn er usædvanligt kompetent ift. at udnytte hinanden læringsmæssigt, og de stormer fremad fagligt. Nøglen er at skabe en dygtighedskultur, hvor det at gøre sit bedste ikke kun er accepteret, det er normen.”

 • integreret undervisningen i IT på skolen tværfagligt og på højt niveau

“Programming is the new literacy”, siger amerikanerne (dansk: “Programmering er den nye alfabetisering”). Anna er uddannet dansklærer og cand. pæd. og havde som sådan ingen særlige forudsætninger for IT. Ikke desto mindre har hun lært sig selv at programmere. “Man bliver helt grebet af det!”

Rent pædagogisk giver det nogle hidtil usete tværfaglige muligheder. I indskolingen bruger hun f.eks. Google billedsøgninger til at motivere børnene til at skrive. Når de lærer matematik på Khan Academy, lærer de i lige så høj grad engelsk. Værktøjer som Wikipedia og Internet i sig selv gør det muligt at tilgå en række emner på en mere effektiv og eksplorativ måde end hidtil.

 • spillet en afgørende rolle i skolens implementering af skolereformen

»Normalt er jeg her til en 16-17 tiden, og det hænger godt sammen for mig at have en sammenhængende arbejdsdag, hvor jeg har tid til forberedelse og de administrative opgaver,« siger hun og fortsætter: “Selv om jeg havde mindre ansvar og færre opgaver i mine tidligere job, var det mere stressende end her, hvor vi taler om tingene,«

 • arbejder systematisk og modelbaseret

Anna ved, hvad hun laver. Hun har været med til at definere og udvikle skolens læreplaner og kan holde sig til en plan, følge op og løbende tilpasse processen. På den måde undgår man i det pædagogiske arbejde ineffektive lappeløsninger – og man kan dokumentere og reproducere fremgangsmåden.

 • været mønsterbryder og ildsjæl. En kulturdesigner

Anna startede på Den dansk-franske Skole i august 2013. Skolen modtog dengang ikke statstilskud og kunne kun tilbyde en løn langt under den overenskomstbestemte. For arbejdet lød spændende: at kombinere dansk og fransk pædagogik i et aldersintegreret setup. Tryghed og “Excellence”. Bredde og elite. Den alsidige personlige udvikling med ambition og fagligt fokus. Fri leg og læringsro.

Hun har siden da været afgørende i at definere skolens pædagogiske praksis – en alsidig, innoverende, tidssvarende, dokumenteret form for undervisning, som i særlig grad understøtter folkeskolens formålparagraf om at skabe alsidigt begavede og selvstændige individer.

Det har krævet et helt exceptionelt engagement, et åbent sind og en faglighed uden mage. Anna har ydet en eksemplarisk indsats – derfor indstiller Den dansk-franske Skole hende til prisen som årets lærer.

Støt gerne op om Annas indstilling.

Une donation bien utile

Nous avons en mai 2014 reçu une bourse parlementaire de la part d’Axelle Lemaire qui  avait en 2011 rendu visite à notre école, alors toute petite. Le but de la donation était de “financer l’achat de matériel ludique et pédagogique” et nous avons à L’école franco-danoise décidé de nous en servir pour développer notre enseignement dans les technologies de l’information.

Pourquoi ce focus? Parce que:

 • c’est un domaine ludique.

 • c’est un domaine prometteur en débouchés.

 • la programmation constitue une excellente plateforme d’apprentissage pour les autres matières.

 • la programmation s’enseigne bien par projets et est donc bien adaptée à un environnement multiâge comme celui de L’école franco-danoise.

Comme disait Grace Hopper, pionière américaine de l’informatique: “To me programming is more than an important practical art. It is also a gigantic undertaking in the foundations of knowledge.” (“Pour moi, la programmation est plus importante qu’un art pratique. C’est aussi la gigantesque construction des fondements du savoir.”)

Voir par exemple la vidéo de promotion de la “Hour of Code”.

Grâce à la bourse d’Axelle, nous avons pu nous procurer du matériel informatique qui a ensuite servi à enseigner l’informatique sous de nombreuses formes. 3garcons

Pour les plus jeunes (7-8 ans), nous leur enseignons notamment Scratch et enchaînons ensuite par des cours de programmation fournis par Khan Academy. Ces logiciels sont libres – et donc gratuits – mais un nombre de projets nécessitent un minimum de financement pour pouvoir être implémentés.

Au pays des Lego, il était évident de se servir notamment des outils Wedo et Mindstorms, que nous avons pu nous procurer grâce à la donation.

wedo

Dernièrement nous avons établi un “hacker space” où nous démontons des objets et les recombinons. Cela a nécessité un certain nombre d’outils (fers à souder, multimètres, pinces, tournevis etc.)

hackerspaceCela a notamment donné lieu à de la programmation de micro-controlleur Arduino et Raspberry Pi pour les plus grands. [Update 2015-04-03: bien mieux que les Raspberry Pi, les controlleurs OLinuxIno]

programmation

Notre dernière acquisition est une imprimante 3D en kit, que les enfants sont en train d’assembler, assistés par les ingénieurs de notre entreprise voisine (Ange Optimization).

IMG_2395+EV

Mais l’informatique, c’est aussi pour les plus petits.

hackergirls

meme-les-petits4

IMG_2237

Le jeu de table Robot Turtles (“Robots tortues”) permet de façon ludique d’introduire des notions de base de programmation à partir de 4 ans et se joue très bien en multiâge.

IMG_2526

Comme disent les Américains, “Programming is the new literacy” (la programmation est la nouvelle alphabétisation). Il n’y a pas d’âge pour commencer.