Til besættelse af del- eller heltidsstilling søges snarest en pædagog med mod på at prøve sine grænser af i et integreret børnehave- og skolemiljø i København.

Om børnehaven

Den dansk-franske Skole og Børnehave kendetegnes ved at:

 • anvende en Freinet-inspireret pædagogik i et aldersintegreret setup
 • inddrage det omgivende samfund, også fagligt, i form af en aktiv støttegruppe

Visionen med børnehaven og skolen er at skabe et trygt fagligt og personligt udviklingsmiljø, hvor den enkelte har mulighed for og forventes at realisere sit fulde og alsidige potentiale.

Personalet består af en håndfuld højtuddannede og engagerede undervisere og gør ikke brug af vikarer. Børneflokken tæller ~20 børn i børnehaven og ~40 i skolen.

Kandidaten

Den dansk-franske Børnehave søger en pædagog der:

 • kan indgå i og bidrage til en struktureret evalueringskultur
 • kan personificere en dygtighedskultur og ønsker at indgå i et intenst, krævende og udviklende livslangt læringsforløb
 • kan arbejde selvstændigt og kreativt, en ildsjæl
 • anerkender barnets vilje til egenudvikling og formår at udnytte barnets og gruppens egen motivation til at drive læringen
 • er bekendt med og ønsker at praktisere en Freinet-lignende pædagogik
 • er i stand til at indse og udnytte synergien mellem faglig og social udvikling
 • er fagligt og tværfagligt meget velfunderet, og er dygtig til at arbejde i et tætknyttet team
 • besidder en kandidatgrad og/eller er pædagog/læreruddannet (evt. under uddannelse)
 • kan flydende dansk, helst på modersmålsniveau
 • er interesseret i at lære fransk eller kan det i forvejen, gerne på modersmålsniveau

Praktisk information

Ansøgningsfrist: snarest.

Børnehaven ligger på Tagensvej 188, København NV, med gode transport- og udflugtsmuligheder.

Den ugentlige arbejdstid ved fuld tid er 37 timer og 6 ugers årlig ferie og alle får lærerløn.

For yderligere information se skolens hjemmeside http://www.ecolefrancodanoise.dk.

Ansøgning sendes til ecolefrancodanoise@gmail.com.