Spændende tider!

COVID-19, ulovlig tilbageholdelse af skolens tilskud, filmmageri og Astro-Pi på rumstationen – 1. kvartal 2020 havde nogle usædvanligt interessante momenter at byde på.

Lige som på alle andre skoler i landet er vores elever for tiden henvist til hjemmeundervisning. Situationen er belastende for alle og dertil kommer, at en del af vores forældre nu er ramt af arbejdsløshed og konkurser. Skolens fripladsordning træder her i kraft, dvs. at skolen er gratis hvis husstandsinkomsten falder under kr. 200 000,- år eller 17 000,- per måned. Det var ikke lige det vi havde brug for, set i lyset af at vi nu kører på tredje måned uden statstilskud.

Omvendt har det også vist sig at være alletiders mulighed for at få modnet vores eksisterende projekt- og produktorienterede undervisningsform – vi havde i skolens første år stor succes med at holde styr på elevernes projekter og øvrige læringsaktiviteter vha. sagshåndteringssystemet Trac. Tilgangen lægger sig op ad den meget succesfulde agile projektstyringsmetode.

Hver morgen mødes lærere og børn on-line i grupper af ca. fem til en såkaldt Scrum, hvor hver deltager besvarer de tre spørgsmål:

  • Hvad har du lavet siden i går?
  • Hvad skal du lave i dag?
  • Har du brug for hjælp?

Alle projekter og læringsorienterede aktiviteter skal helst registreres af børnene selv i systemet, gerne hjulpet af forældrene. Husk: Det vigtigste er, at børnene i det hele taget får lavet en ticket. Bare det at formulere overskriften og evt. indhold er en god øvelse, dels ift. at det skrevne sprog, dels ift. at reflektere over, hvad man er i gang med. Om de får formuleret alle punkterne iht. den fulde FIMME-model er mindre vigtigt og ville være for meget at forlange især af de små . Læg ambitionsniveauet, så det forbliver motiverende.

Lærerne følger op, vejleder, inspirerer og deltager i evalueringen. Meget gennemsigtigt for alle; efter noget tid kan man så lave et udtræk af den liste af opgaver den enkelte har løst – det giver et meget tilfredsstillende overblik. Når vi engang kommer ud på den anden side, forventer vi at have nogle superskarpe elever, lærere og forældre, der har helt styr på det agile arbejdsflow og deraf følgende eminente kvalitetssikring. Vi regner også med, at vi helt dropper papirversionerne, hvorfor det er særligt vigtigt, at vi udnytter denne periode til at få øvet børnene i at bruge ticketsystemet.

Historien om det skærpede tilsyn nåede i januar et nyt højdepunkt, da STUK uden varsel og med omgående virkning annoncerede, at de ville tilbageholde skolens tilskud. Det kom som lidt af et choc og har da også vist sig at være både ulovligt og baseret på faktum, som STUK beviseligt ved, er forkert. Fremgangsmåden bærer præg af en vis systematik og vi er derfor ved at undersøge, om andre skoler tidligere er blevet udsat for lignende ulovlige overgreb. STUK forventer at træffe den endelige beslutning i vores sag inden udgangen af april. På den positive side har situationen betydet, at forældre, lærere, men også børnene er trådt i karakter. Det betyder også, at uanset hvad STUK måtte beslutte, er skolen ikke lukningstruet.

Første kvartal var også anledningen til, at nogle forældre organiserede en videoworkshop, hvor børnene fik lært at planlægge, optage og klippe film. Det leder for tiden til, at børnene får lagt nogle ganske underholdende indslag op på skolens elev-kanal :)

Marts var også den måned, hvor skolens team EA og team VLS‘s bidrag til ESAs Astro Pi: Mission Space Lab er blevet udvalgt til at køre på den internationale rumstation! Vi ser frem til de næste faser.

Image may contain: text

Under påskeferien er en del af lærerne ved lov tvunget til at holde fri, men nogle af Scrum’erne fortsætter efter individuel aftale. Der vil også stadig kunne hentes undervisningsmateriale på skolen.

Vi regner med, at der snart kommer nye retningslinjer ift. genåbning af skolen og har lige p.t. ingen fornemmelse af, om den planlagte genåbning tirsdag 14/04 er realistisk eller ej.