Priming your child for a day in kindergarten

Just some ideas for things you might find fun: The week’s morning song. If possible, get your child acquainted with the song (usually mentioned in the weekly EFD Newsletter). Some of you are clearly doing this already. Many of the kindergarten kids contributed fiercely to “Go Down Moses” last week!Talk about what day today is. …

Some small changes

Some parents have commented on how their children have become decidedly one-sided in their academic pursuits. Concentrating on one subject at a time is not problematic in itself. And as many parents discovered during lockdown, alternating constantly between subjects can actually be seriously inefficient. But there’s a limit to everything. We previously had STEM-subjects upstairs …

Vores unikke børnehave og skole søger pædagog

Til besættelse af del- eller heltidsstilling søges snarest en pædagog med mod på at prøve sine grænser af i et integreret børnehave- og skolemiljø i København. Om børnehaven Den dansk-franske Skole og Børnehave kendetegnes ved at: anvende en Freinet-inspireret pædagogik i et aldersintegreret setupinddrage det omgivende samfund, også fagligt, i form af en aktiv støttegruppe …