Tilsyn 2022-2023

For tredje år i træk har kommunerne godkendt skolens undervisning og i detaljer dokumenteret, at skolens undervisning opfylder det lovpligtige stå mål med-krav. Det er rigets sandsynligvis grundigste skoletilsyn, som foregår over otte fulde dage, hvor den tilsynsførende interviewer hver elev, lærerne og ledelsen, organiserer test og overværer undervisning og skolens generelle gang. Derefter udarbejdes …

Åbent brev til politikerne

Kære politikere,I 2020 blev vi på Den dansk-franske Skole udsat for et voldsomt retsligt og økonomisk overgreb: STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) fratog os vores statstilskud og anvendte efterfølgende friskolelovens hårdeste sanktion ved også at fratage os vores status som friskole. Vi valgte imod alle odds at fortsætte vores virke, rent juridisk under en …

Kommunalt tilsyn 2021

I december afsluttede vores tilsynsførende Knud Nordentoft sit tilsyn med skolens undervisning. Knud har en lang karriere bag sig, bl.a. som skoleleder på en række skoler, pædagogisk chef, lærer og certificeret tilsynsførende. Det er altid en fornøjelse at have Knud på besøg. Han indgår relationskompetent i interaktionen med børnene, forstår de subtile spil i gruppen …

Priming your child for a day in kindergarten

Just some ideas for things you might find fun: The week’s morning song. If possible, get your child acquainted with the song (usually mentioned in the weekly EFD Newsletter). Some of you are clearly doing this already. Many of the kindergarten kids contributed fiercely to “Go Down Moses” last week!Talk about what day today is. …

Some small changes

Some parents have commented on how their children have become decidedly one-sided in their academic pursuits. Concentrating on one subject at a time is not problematic in itself. And as many parents discovered during lockdown, alternating constantly between subjects can actually be seriously inefficient. But there’s a limit to everything. We previously had STEM-subjects upstairs …