Kommunalt tilsyn 2021

I december afsluttede vores tilsynsførende Knud Nordentoft sit tilsyn med skolens undervisning. Knud har en lang karriere bag sig, bl.a. som skoleleder på en række skoler, pædagogisk chef, lærer og certificeret tilsynsførende.

Det er altid en fornøjelse at have Knud på besøg. Han indgår relationskompetent i interaktionen med børnene, forstår de subtile spil i gruppen og har altid givet skolens personale og ledelse konstruktiv, værdifuld feedback. Han arbejder struktureret og grundigt og vurderer ud fra bl.a. interviews med de enkelte børn og test, hvorvidt undervisningen opfylder friskolelovens stå mål med-krav.

Det er nyt for kommunerne at skulle udføre tilsyn med en skole under friskolelovens §35 om hjemmeundervisning, som kræver, at der føres tilsyn med den undervisning, hvert barn modtager. I praksis bliver det til en meget udførlig rapport per barn – sammenlagt flere hundrede sider, dokumenterende et tilsyn, der har strukket sig over flere uger.

Tilsynets konklusion var, at skolens undervisning blev godkendt for alle børnene.

Det var også tilfældet sidste år og der har været god progression siden forrige tilsyn. Og som Knud siger: “Hvis STUK har set det samme som jeg har, så giver deres beslutning ingen mening.” (STUK valgte i foråret 2020 at “lukke” skolen ved at anvende friskolelovens hårdeste sanktion).

Her følger nogle typiske uddrag af tilsynsrapporterne:

“Endvidere kan tilsynet observere en god og naturlig progression i alle fag siden sidste års tilsyn.”

“Hun siger selv: ”Jeg kan meget godt lide skolen, der er gode omgivelser og struktur!””

“Resultatet er klart over middel.”

“Hun siger selv: ”Jeg trives godt og er meget glad for selv at kunne vælge, hvad jeg vil lave!””

“[…] er i rigtig god faglig trivsel.”

“Hun siger selv: ”Jeg kan godt li’ at gå på den her skole. Jeg er glad for science og dansk og jeg har gode, gode venner!””

“Arbejdet med social trivsel bygger på positiv kommunikation og gode rollemodeller både blandt børn og voksne, og det fremstår eksemplarisk og virker efter hensigten”

“Han siger selv: “Jeg har mange venner og lærer meget””

“Hun har gode og stærke relationer i såvel til små som store børn og til de voksne, både i undervisningstiden, pauserne og selvvalgsmodulerne.”

“Hun siger selv: ”Den her skole er meget bedre end den gamle!””

“Han trives desuden godt i miljøet, herunder når der er leg eller legende aktiviteter. Dette bidrager til at gøre Hans meget læringsparat og motiveret for at lære.”

“Han siger selv: ”Jeg er glad for skolen, og jeg kan godt li’ engelsk og matematik!””

“Endvidere kan tilsynet konstatere en god, stærk og stabil progression i alle fag siden sidste års tilsyn”

“Hun siger selv: “Jeg trives godt på skolen og jeg kan li’ alle. Dansk er mit bedste fag!””

“Han arbejder meget godt, interesseret og grundigt med projekterne, og han lærer rigtig meget.”

“Han siger selv: ”Jeg er meget glad for den her skole. Der er en god differentiering, og der er gode udfordringer!””

“Han løser opgaverne ubesværet og med ganske få fejl.”

“Han siger selv: ”Jeg er glad for skolen, og jeg har mange venner, og der er en god legeplads!””