Eksperimenterende undervisningsform: En elev overtager undervisningen

I sidste uge eksperimenterede eleverne med undervisningsformen, idet en elev på eget initiativ overtog lærerrollen for en tid og styrede klasseundervisningen. Dette var til stor begejstring for de øvrige elever, som lyttede intensivt til den pågældende elev og herefter udførte de stillede opgaver. Eleven forklarede svære ord og tal og tog sig endda tid til at hjælpe den enkelte elev til problemløsning.

En sådan elevstyret undervisningsform er kendt under begrebet “Lerning by teaching” og blev skabt af franskmanden Jean Pol-Martin. Metoden består i, at en elev forbereder og udfører undervisning for andre som et led i undervisningen. Undervisningsformen blev første gang introduceret i Frankrig i 1815 grundet et stigende antal elever og et mangel af lærere. Metoden er en effektiv måde at lære noget nyt på, da eleverne tilegner sig stoffet på en kvalitativ anden måde, når de er tvunget til at udvælge det relevante stof, at forberede sig på spørgsmål og gøre sig målet klart. I modsætning til elevpræsentationer skal den pågældede elev ikke alene videregive en viden, men også anvende undervisningsmaterialet i henhold til dennes egen pædagogiske og didaktiske tilgang til undervisningen.

Tidligere erfaringer har bl.a. vist følgende fordele ved en sådan undervisningsform:

  • Eleverne arbejder mere motiveret og intensivt med stoffet
  • Et øget fællesskab skabes, når barrieren mellem læreren og eleverne fjernes
  • Evnen til at samarbejde forbedres
  • Elverne lærer at tilrettelægge undervisning
  • Eleverne lærer at præsentere et stof og tilpasse det undervisnngsssituationen
  • Det giver eleverne mere selvtillid

Desuden påpeger Undervisningsministeriet, at denne metode rummer gode muligheder for at øge elevernes kritiske stillingtagen, deres engagement og deres indsigt i det pågældende område.

Derfor er dette en undervisningsform, som skolen med fordel kan forsætte med at praktisere og videreudvikle i fremtiden, såfremt eleverne stadig finder det interessant.

Læs mere om undervisningsmetoden “Learning by teaching” ved at klikke på følgende link: http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_by_teaching  (engelsk)http://fr.wikipedia.org/wiki/Lernen_durch_Lehren   (fransk)