Vores unikke børnehave og skole søger pædagog

Til besættelse af del- eller heltidsstilling søges per 1. juni en pædagog med mod på at prøve sine grænser af i et integreret børnehave- og skolemiljø i København.

Om børnehaven

Den dansk-franske Skole og Børnehave kendetegnes ved at:

 • anvende en Freinet-inspireret pædagogik i et aldersintegreret setup
 • inddrage det omgivende samfund, også fagligt, i form af en aktiv støttegruppe

Visionen med børnehaven og skolen er at skabe et trygt fagligt og personligt udviklingsmiljø, hvor den enkelte har mulighed for og forventes at realisere sit fulde og alsidige potentiale.

Personalet består af en håndfuld højtuddannede og engagerede undervisere og gør ikke brug af vikarer. Børneflokken tæller ~20 børn i børnehaven og ~40 i skolen.

Kandidaten

Den dansk-franske Børnehave søger en pædagog der:

 • kan indgå i og bidrage til en struktureret evalueringskultur
 • kan personificere en dygtighedskultur og ønsker at indgå i et intenst, krævende og udviklende livslangt læringsforløb
 • kan arbejde selvstændigt og kreativt, en ildsjæl
 • anerkender barnets vilje til egenudvikling og formår at udnytte barnets og gruppens egen motivation til at drive læringen
 • er bekendt med og ønsker at praktisere en Freinet-lignende pædagogik
 • er i stand til at indse og udnytte synergien mellem faglig og social udvikling
 • er fagligt og tværfagligt meget velfunderet, og er dygtig til at arbejde i et tætknyttet team
 • besidder en kandidatgrad og/eller er pædagog/læreruddannet (evt. under uddannelse)
 • kan flydende dansk, helst på modersmålsniveau
 • er interesseret i at lære fransk eller kan det i forvejen, gerne på modersmålsniveau

Praktisk information

Ansøgningsfrist: 15. maj 2021

Børnehaven ligger på Tagensvej 188, København NV, med gode transport- og udflugtsmuligheder.

Den ugentlige arbejdstid ved fuld tid er 37 timer og 6 ugers årlig ferie og alle får lærerløn.

For yderligere information se skolens hjemmeside http://www.ecolefrancodanoise.dk.

Ansøgning sendes til ecolefrancodanoise@gmail.com.

Kode er poesi

[Udkast]

I læreplanerne for skole og gymnasie tør man knap nok nævne ordet programmering og kode-færdigheder er stadig så godt som ikke-eksisterende blandt lærere, inklusive på læreruddannelsen.

Der er noget grundlæggende universelt over kodning. Den er kommet for at blive og vi må af skolesystemet forvente, at dets fornemste opgave er at give næste generation de bedste forudsætninger for at begå sig i fremtidens samfund.

Så lad os se det i øjnene: Hvis de unge mennesker skal lære at kode, skal lærerne lære det først.

Koncis og udtryksfuld, enkel og subtilt struktureret; god kode handler i høj grad om at finde le mot juste, det rette ord.

Strukturen i alle programmeringssprog er bygget op omkring:

 • løkker (for, while): maskinens “puls”
 • forgreninger (if): gør det muligt for maskinen at tilpasse output afhængigt af input
 • variable: maskinens “hukommelse” over tid
 • lister, funktioner og objekter: hjælper programmøren med at holde koden enkel og overskuelig

I grunden et enkelt begrebsapparat, som åbner op for en uendelighed af muligheder, kreativitet og innovation. Den værdi, kode har skabt i samfundet er uden sidestykke, har i løbet af de seneste årtier vendt verdens magtbalance på hovedet og gjort økonomerne helt rundtossede. Superkræfter kalder nogen det, eller det 21. århundredes alfabetisering.

At lære at kode er som at lære sprog: før man har opbygget et vist ordforråd, er det ren volapyk. Ligesom sprog læres programmering bedst vha. chunking og sprogbad: Start ud med små, enkle eksempler og opsøg læringsrelationer.

Chunks

Chunking tager tid. Rent neurologisk er det synapser, der skal etableres – en forholdsvis langsom biokemisk proces.

Her følger fire eksempler på korte og nyttige programmer i forskellige sprog, der kan bruges som chunks:

P5

P5 er et sprog møntet på gøre det let for ikke-programmører at lave grafiske produkter, herunder animationer. Eksemplet nedenfor illustrerer en enkel fjederbevægelse:

var position = 0;
var hastighed = 0;
var draw = function() { //starter løkken
  hastighed += - 0.001 * position + 0.1;
  position += hastighed;
  ellipse(200, position, 10, 10);
};

Prøv selv.

Octave

Octave bruges til modellering og statistik af forskere, ingeniører, statistikere mm. Har man brug for fx at vise data i et histogram kan det gøres koncist, som følger:

antalEleverPerAargang = [8 9 6 3 6 3 1 0 0 0 1]
bar(antalEleverPerAargang) 

Prøv selv.

Sprogene Python og R er ligeledes velegnede til denne kategori af opgaver.

C/C++

C og C++ er verdens mest udbredte sprog og bruges i alt fra rumraketter til computerspil. Arduino gør det let at komme i gang med elektronikprogrammering, fx med dataindsamling eller robotter. Med nedenstående C program kan et Arduino kredsløb bruges til at finde, hvor et strømkabel løber i en væg:

void loop() { //loop() er en løkke
  int aflaesning = analogRead(A0);
  int taerskelvaerdi = 200;
  if (aflaesning > taerskelvaerdi) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  }
}

OpenSCAD

I OpenSCAD bruger man geometriske figurer til at lave 3D-modeller, en meget motiverende, kreativ og lærerig aktivitet for eleverne.

intersection() {
  translate([-10, 0, 0]) sphere(20);
  translate([10, 0, 0]) sphere(20);
}

Kryptering

Kryptering er et vigtigt begreb, navnligt fordi det bruges til at underskrive dokumenter digitalt. Konceptet er overraskende enkelt og kræver kun, at man kender til division og potenser. Man bruger tre tal: d (privat nøgle, den skal man holde hemmelig), e (offentlig nøgle) og n (et fælles tal). Derefter kan en besked b laves om til en underskrevet besked c ved at gøre følgende c = bd mod n, eller med ord: man opløfter b i d‘te potens, dividerer med n og tager resten. Derefter sender man beskeden c til modtageren, som af-underskriver den med b = ce mod n. For eksempel kunne tallene være n=21, d=23 og e=11. Hvis man vil signere beskeden “3” udregner man 323 mod 21 = 12. Den signerede besked (12) sender man til modtageren, som allerede forventes at have ens offentlige nøgle (tallene n=21 og e=11), som af-signerer den ved at udregne 1211 mod 21 = 3. Eller i kode:

octave:1> mod(3^23, 21)
ans = 12
octave:2> mod(12^11, 21)
ans = 3

Så enkelt er det, man bruger bare meget større tal i virkeligheden, således at de er sværere at gætte og at man kan signere, beskeder, der er længere end “3”.

Kodedeling og blockchains

Programmører arbejder stort set altid sammen med andre. Deres vigtigste værktøj er versioningssystemet Git: et peer-to-peer program der koordinerer indsatsen, når man sender ændringer af den fælles kode til hinanden. Kodeændringerne pakkes i blokke og ordnes i en lang kæde. På den måde kan man altid vende tilbage til en tidligere version i kæden og man har styr på, hvem der har gjort hvad hvornår. Et typisk forløb hvor man 1) downloader en kodebase fra nettet, 2) tilføjer en kodestump, 3) tilføjer sin blok til kæden 4) deler sin kæde med andre, ville se således ud:

git clone git@gitlab.com:ecolefrancodanoise/de-for-children.git
git add wavesim.m
git commit -m 'Simulering af bølger'
git push

Dette er også kerneidéen i de såkaldte blockchains. Her er det ikke kodestumper man udveksler, men værdienheder – fx beløb i Bitcoins eller digitale kunstværker og hver transaktion signeres med ens private nøgle.

Sprogbad

Sprogbade er der rig mulighed for i det moderne hyperforbundne samfund. Kodere arbejder sammen i verdensomspændende fællesskaber, med avancerede samarbejdsmetoder såsom versionering og test. Det er bare at kaste sig ud i det: som mange andre vigtige begreber assimileres de bedst gennem praksis. Deltag i læringsfællesskaber, arrangér lejre og involvér folk, der kan bidrage med læringsnøgler; særligt indenfor IT kan det gode råd på rette tidspunkt spare en for månedsvis af forfejlede forsøg.

Dopamin eller serotonin?
Ift. til de mere visuelle træk-og-slip brugerflader viser erfaringen, at børnene kan engageres lige så aktivt i tekstbaserede værktøjer. Det vigtige element er, at de kan se en ændring i programmets opførsel umiddelbart efter, at de har ændret koden.

Det er her nogle potente neurokemiske processer, der er i spil. Som ethvert andet biologisk system har den menneskelige psyke grundlæggende behov for at omdanne et komplekst sensorisk input til et enkelt output i form af handlinger. Idéen med gamification er at udnytte de belønningsprocesser, hjernen normalt opererer med i form af dopaminudladninger. Det er et enkelt informationsteoretisk filter, der tager udgangspunkt i, at det der gentager sig, nok må være vigtigt – man genfinder det i forventningens glæde. Meget kraftfuldt, ligesom narkotika.

Et andet relevant neurokemisk fænomen, sandsynligvis baseret på serotonin, handler om Aha-oplevelser: følelsen af, at brikkerne falder på plads, at man er i kontrol og man får lyst til at handle. Disse er der også rig mulighed for ifm. programmering, fx når ens program pludselig virker, ofte på måder, man ikke kunne forudse og man opnår ny indsigt. Også afhængighedsskabende, men på den gode måde.

Det er derfor afgørende, at man er omhyggelig og selektiv med at vælge og indlære de rette IT-vaner, da det er risici for afhængighed, afmagtsfølelse, depression, udbrændthed mm. der er på spil. Til gengæld er det didaktiske potentiale også helt fantastisk.

Det vilde vesten
Udviklingen inden for IT minder på mange måder om koloniseringen af det vilde vesten: Territoriet er ufatteligt stort, guldfeberen har bredt sig, tech-milliarderne flyder. Og kvaksalverne står i kø for at sælge deres lokkende løsninger: de kan genkendes på den glatte indpakning og på, at de skjuler, hvad der er indeni.

Vil man være fri for giftigt kvaksalveri, er det enkle, sikre valg at holde sig til fri / open source produkter. Da der ingen markedsføringspumper er bag, skal man her selv være opsøgende.

Kunst og håndværk

Kodning er en sublim kommunikationsform, mellem menneske og maskine, men i lige så høj grad mennesker imellem. Den har i løbet af det sidste halve århundrede katalyseret den største samfundsændring i menneskehedens historie. Og behovet for kodere vokser, hurtigere og hurtigere.

Skal vores skolesystem i fremtiden have en vis relevans, har vi travlt med at komme ind i kampen, eller fortsat føde ultrakapitalisternes zombificerede slavehær.

Nyhedsbrev, december 2020

Vi lever stadig! Og vi lever godt.

Mange spørger, hvordan det går i sagen med STUK, da det er nu over et år siden, at de ulovligt fratog os vores tilskud som friskole. STUK regnede ikke med, at vi ville fortsætte og derfor prøvede de efterfølgende at lukke os med friskolelovens hårdeste sanktion. Vi lod os ikke kue og overgik rent juridisk til “hjemmeskoling”, dog uden nogen betydning i praksis. Udover selvfølgelig at tilsynet overgik til kommunen, som klart godkendte undervisningen! Ombudsmanden er på sagen og vi ser frem til dennes konklusioner. Udviklingen i sagen kan findes her. Ud af skolens ti års eksistens har over halvdelen nu været uden statsstøtte og vi er klar til ti år mere!

Situationen har bl.a. bevirket, at vi i lærer- og forældregruppen har fundet en fantastisk sammenhængskraft, aldrig før i skolens historie har vi oplevet et sådant engagement.

Det summer med fondsansøgninger, rengørings- og hyggeaftener, korsang, STEAM-undervisning og hacking efter lukketid. Vi har fået fondsmidler af Københavns kommune til et spændende kompost- og køkkenhaveprojekt, som vores kok Lucia skal lave i foråret i samarbejde med forældrene. De dygtige forældre har også indrettet alletiders læserum for børnene.

Hyggeligt læserum.

Little Pink Maker har lejet “ingeniørlokalerne” i stueetagen og har indrettet dem til et indbydende maker space, som vi, som en del af aftalen, gerne må benytte os af.

Syning med Nel, aka Little Pink Maker

Vi har også ansat to nye lærere – varmt velkommen til Aurore og Trine Sofie. Ligeledes velkommen til alle de nye børn, Ryan, Joanna, Ali, Mohammed, Marguerite og Leander.

I daginstitutionsverdenen overgår man i år til såkaldte styrkede læreplaner. Kort fortalt drejer det sig om, at man ønsker at fokusere mere på evaluering – og den forudgående planlægning – og mindre på formålsløs dokumentation. For os betyder det ikke det store, da det jo altid har været vores tilgang, men det har været en god lejlighed for os til at styrke vores vane omkring altid lige at overveje, hvad det læringsmæssige formål med et forløb rent faktisk er. Af særligt nævneværdige forløb har været: dinosaurer, danske dyr, lys og skygge, blade og efterårsfrugter og Jul.

Mellem to Coronabølger bød efteråret på endnu en STEAM camp, hvor vi fik udvidet vores repertoire med bl.a. et elektromagnetisme- og et RSA kryptoværksted.

Det nye år er startet med virtuel undervisning og har sat en kraftig dæmper på den fysiske tilstedeværelse. Til gengæld har vi længe brygget på at udbygge skolens koncept med en virtuel dimension og den pågående nedlukning er alletiders mulighed for at kommer ud over rampen, hvad det angår. Under forårets nedlukning var issue tracking, morgenscrums og projektorienterede online lærersessioner i centrum. Det er de også denne gang, men derudover har gruppen – børn, lærere og forældre – i den grad modnet deres kompetencer ift. at holde styr på arbejdsopgaverne, følge op, evaluere og uploade spændende illustrationer/dokumentation.

Online madkundskabsundervisning – her Galette des rois – Helligtrekongerskage. Ligesom i TV-køkkenet – bare interaktivt!

Så selvom Coronarestriktionerne er forlænget til 7. februar, er intet så skidt, at det ikke er godt for noget.

Konklusion på 1. runde af det kommunale tilsyn

I august til oktober 2020 gennemførte Københavns Kommune det sandsynligvis mest grundige tilsyn, der nogensinde er blevet udført på en skole. Forhistorien er, at Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet tidligere på året havde “lukket” skolen, da undervisningen efter sigende ikke stod mål med folkeskolens.

Tilsynet med undervisningen blev derved et kommunalt ansvar under friskolelovens §35 – en kæmpe opgave, da tilsynet skulle føres individuelt for hver enkel elev.

De fire kommuner, som skolens elever bor i, slog sig sammen om at løfte opgaven og hyrede de to meget erfarne tilsfynsførende, tidligere skoleledere Knud Nordentoft og Karen Leth.

Første runde af tilsynet indledtes i august 2020 og afsluttedes tre måneder senere. I perioden kom de tilsynsførende jævnligt på besøg, observerede, interviewede børn, lærere og ledelsen. Børnene blev derudover testet i matematik (grundlæggende diagnostisk prøve (MG)) og dansk (Tekstlæseprøve og Hogrefe).

Udover en mængde værdifuld feedback blev resultatet af tilsynet til 32 individuelle rapporter på fire sider, hvor hvert barns trivsel, faglige standpunkt og faglige udvikling gennemgås i detaljer og afsluttes med anbefalinger til forbedringer. Fire af skolens elever blev ikke evalueret i denne runde, da de først blev indskrevet på skolen, efter at tilsynet var påbegyndt. Derudover flyttede een elev under tilsynet til en femte kommune, der ikke indgik i samarbejdsaftalen og er derfor heller ikke talt med.

Den samlede vurdering er

Den samlede vurdering, baseret på den observerede undervisning af [elevernes] og [deres] læringsudbytte, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er endvidere vurderingen, at arbejdet med [elevernes] trivsel og motivation udgør et godt grundlag for fortsat
læring og alsidig udvikling.

I gennemsnit ligger testresulaterne i matematik mellem “middel” og “lidt over middel” og i dansk mellem “lidt over middel” og “klart over middel” .

Det bør således være hævet over enhver tvivl, at skolens undervisning står mål med det, der almindeligvis forventes i folkeskolen.

Det bemærkes, at STUK på intet tidspunkt har udtalt sig om elevernes faglige niveau eller trivsel.

STEAM Camp 2020 Fall – Photos and Evaluation

Following the evaluation from the summer camp, this camp featured a number of new initiatives:

 • a Gitlab repository for issue tracking and storing / versioning the teaching material
 • a DIY robot kit for each participant
 • a booklet containing all the tutorials to bring back home

3D-printing workshop

Arduino programming and robotics

Technical tree-climbing and a 30 kg water bomb

Lunch break

RSA crypto (aka. hash production!) workshop. Code.

Dancing project. Gitlab issue.

Presentations on the last day of the camp

Differential equations / N-body and gravitational systems

Graphical design and T-shirt printing

Water filtering and distillation. Gitlab issue.

Evaluation

What to keep:

 • sleep-over
 • personal projects
 • tree-climbing
 • lunch
 • drawing in Gimp
 • Scratch
 • 3D-printing
 • electronics starter kit and tutorial booklet
 • presentations
 • take into consideration the evaluation from the previous camp
 • brainstorm using a yarn ball
 • posting on social media

What to improve

 • use the term “quests” instead of “issues”
 • keep track of who has completed which workshops on a list
 • consider the role of Scratch on the camp / learning objectives
 • turn the water analysis initiative into an actual workshop
 • remember to have the OpenSCAD tutorial as part of the booklet
 • spread out the presentation over the last three days rather than the last day
 • have a clear printer queue (A4 piece of paper) for the 3D printer
 • delegate more tasks to the participating parents

Engageret og genial lærer søges

Vores unikke skole søger underviser til de humanistiske fag

Til besættelse af del- eller heltidsstilling søges per 1. december en underviser med mod på at prøve sine grænser af og undervise under usædvanlige vilkår.

Om skolen

Den dansk-franske Skole og Børnehave kendetegnes ved at:

 • anvende en Freinet-inspireret pædagogik i et aldersintegreret setup
 • inddrage det omgivende samfund, også fagligt, i form af en aktiv støttegruppe
 • undervise på fransk allerede fra børnehaven

Visionen med skolen er at skabe et fagligt og personligt udviklingsmiljø, hvor den enkelte har mulighed for og forventes at realisere sit fulde og alsidige potentiale.

Skolens personale består af en håndfuld højtuddannede og engagerede undervisere og gør ikke brug af vikarer. Den tæller ~40 elever fra 0. til 9. og en børnehave med ~20 elever.

Kandidaten

Den dansk-franske Skole søger en lærer der:

 • kan personificere en dygtighedskultur og ønsker at indgå i et intenst, krævende og udviklende livslangt læringsforløb
 • kan arbejde selvstændigt og kreativt, en ildsjæl
 • anerkender barnets vilje til egenudvikling og formår at udnytte barnets og gruppens egen motivation til at drive læringen
 • er bekendt med og ønsker at praktisere en Freinet-lignende pædagogik
 • er i stand til at indse og udnytte synergien mellem faglig og social udvikling
 • er fagligt og tværfagligt meget velfunderet, og er dygtig til at arbejde i et tætknyttet team
 • besidder en kandidatgrad og/eller er pædagog/læreruddannet (evt. under uddannelse)
 • kan flydende dansk, helst på modersmålsniveau
 • er interesseret i at lære fransk eller kan det i forvejen, gerne på modersmålsniveau

Praktisk information

Ansøgningsfrist: 14. november 2020

Skolen ligger på Tagensvej 188, København NV, med gode transport- og udflugtsmuligheder.

Alle undervisere varetager børnehaven mindst ca. 1 dag om ugen.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og 6 ugers årlig ferie.

For yderligere information se skolens hjemmeside http://www.ecolefrancodanoise.dk.

Ansøgning sendes til ecolefrancodanoise@gmail.com.

STEAM Camp – 2020 Fall – Ørsted, Nature and Electromagnetism

For this camp, we are trying out a new concept:

To get the most out of the camp we encourage the participants to prepare a project beforehand by:

 • prior to the camp: create a project as an issue on Gitlab, ideally relating to the theme of the camp (in this case electromagnetism).
 • during the camp: present the project in a 10-20 minutes session (those who want)
 • after the camp: integrate the feedback received during the camp. Ideally, each project end up as something others could use in the future, either as an actual DIY instructions sheet or simply for inspiration.

It is possible to participate per day, in which case the price is kr. 240,- per day and kr. 400,- for the electronics kit and the teaching material booklet.

Nyhedsbrev, august 2020

Skoleåret blev afsluttet med en række fine forestillinger deriblandt teaterstykket The Gruffalo, violinkoncert, diverse korsange, rap og dans. Der blev forventningsniveauet til vores fremtidige skoleafslutninger lige sat op!

Det var også anledning til, at forældrene holdt en meget rørende tale for personalet. En stor tak for den og en stor tak for loyaliteten og tilliden – det ser ud til, at vi går ind i skoleåret med nærmest usvækket elevtal. Det er meget usædvanligt for en skole, der bliver udsat for så voldsomme overgreb, som vi gør, men også et afsindigt stærkt signal at sende.

Forældrene arrangerede også en afskedsceremoni for årets to afgangselever og lykønskede dem for deres samlede snit på 9,5 – hvilket igen i år placerer skolen i toppen af skalaen på landsplan. Dertil kommer, at begge elever er et år yngre end den gemmensnitlige 9. klasses elev.

Vores nye STEAM Camp-koncept løb af stablen første uge i sommerferien. Det blev til nogle eventyrlige og lærerige oplevelser.

Nogle uger forinden havde vi holdt den længe udskudte Arduino dag, med elektronikshop, madbod og det hele!

Ørsted medaljen gik i år til vores Stefan og vidner om det høje niveau i vores naturfagsundervisning. Stort tillykke og tak til Selskabet for Naturlærens Udbredelse for anerkendelsen! Det er kun den anden gang i siden 1909 at prisen går til en grundskolelærer og det endda til 200-års jubilæet for Ørsteds berømte opdagelse af elektromagnetismen.

Som den eneste børnehave i Københavns kommune har vi haft fornøjelsen af at få tilsynsbesøg i Corona-perioden. Det gik som sædvanligt ganske fint, omend den tilsynsførende lige skulle vænne sig til videoovervågningen. Årsagen til tilsynet er den verserende sag med STUK, som noget overraskende har tilladt sig at kritisere de kommunale tilsynsrapporter og dermed har bevæget sig et pænt stykke uden for deres ansvars- og kompetenceområde.

Vi har også fået svar fra Ombudsmanden, som i bedste ombudsmandsstil har foreslået STUK at give os en forklaring på, hvorfor de bl.a. ikke har givet os det lovpligtige påbud inden de anvendte den alvorlige §9h – det gør jo i sidste ende sagen til en grundlovssag. Vi er lidt spændte på at se, om STUK mon denne gang fanger vinket med vognstangen.

Skolestarten er på mandag 10. august, morgenmøde kl. 9. Det bliver udenfor, da Coronaen efter sigende er ved at blusse op igen. Det meste af undervisningen vil foregå udendørs og vi er desværre også tilbage til, at der skal bæres maske indendørs, når man er i større grupper. Hvor vi tidligere anbefalede at bruge hjemmelavede masker for at skåne hospitalernes lagre, anbefaler vi nu købemasker, ganske enkelt fordi de er mere behagelige at have på. Derudover opfordrer vi til hjemmeundervisning og tilbyder en daglig on-line Scrum for de interesserede. Forældrene må meget gerne begynde at tænke i ticket-baner igen, således at vi kan komme godt fra start hvad det angår.

Traditionen tro tager vi på vildmarkscampingtur til Hätteboda sidst i august, det bliver garanteret lige så hyggeligt som det plejer, og en lejlighed for skolens nye, nuværende og tidligere familier til at møde hinanden.

Vi har også en STEAM-lejr på tegnebrættet i efterårsferien, så sæt kryds i kalenderen!

STEAM Camp 2020 photos

Our first STEAM Camp on Isefjord, Denmark.