Historisk tidslinje

I skolen er vi begyndt at tale om historiske perioder i verden med særligt fokus på historiske personer og hændelser i Frankrig og Danmark. Til dette formål har vi opsat nedenstående tidslinje på skolen, så børnene kan få en fornemmelse for tidsperiodernes placering i fortiden.

Formålet med undervisningen er, at eleverne får kendskab til fortiden og historiske tidsperioder og personer, som i større eller mindre grad har påvirket nutidens samfund og som medvirker til børnenes almene dannelse.

Ligeledes er målet, at eleverne vil kunne inddrage og videreudvikle denne nye viden på andre vidensområder og på eget initiativ vende tilbage til tidligere emner i undervisningen og integrere dem i et nyt emne.

De opstillede mål for undervisningen er:

  • at øge elevernes kendskab til fortiden, herunder særligt i Danmark og Frankrig

  • at bidrage til tværfagligheden ved at kunne inddrage tidligere gennemgåede emner i nye emner/områder

  •  at øge arbejdsfællesskabet, da en del af arbejdet omfatter gruppearbejde

På grund af elevernes aldersforskel stilles der høje krav til metodemangfoldighed i undervisningen, dvs. at vi arbejder med emnerne på forskellig vis.

Vi har fx talt om vikingetiden, hvor vi lavede denne planche med tekster og farvelagte billeder. Eleverne blev opdelt i grupper og skulle sammen lave ting til en af fire elementer, der havde betydning for vikingetiden, fx vikingetogter, Guderne osv. I denne forbindelse var eleverne nødt til at samarbejde og træffe beslutninger i fællesskab.

Herefter gik vi videre til middelalderen, hvor vi bl.a. talte om korstog og riddere, hvilket især interesserede drengene i klassen. For at gøre undervisningen spændende på alle niveauer blev historien om “blodgildet i Roskilde” fortalt ved hjælp af en fremførelse af hændelsen med papirdukker på træpinde, som afbildede kongesønnerne Svend, Knud og Valdemar. Dette inspirerede børnene til selv at skabe et dukketeater og fremføre et stykke om hændelsen.

I den seneste tid har vi beskæftiget os med Renæssancen, hvor vi bl.a. har talt om Tycho Brahe, Christian 4. og særligt Rundetaarn. Vi påbegyndte emnet med, at to af eleverne lavede præsentationer for klassen og herefter blev der vist en Powerpoint-præsentation over spændende fakta om Rundetaarn. Da eleverne viste stor begejstring for emnet, besluttede vi at tage en tur til Rundetaarn. Det var en sjov og interessant tur for børnene, men de slap dog ikke helt for skolearbejde, da vi på toppen af Rundetaarn udførte en quiz angående Rundetaarn og dens historie.

Og efter turen skulle der selvfølgelig også lige laves en tegning af Rundetaarn og August Rundetaarn, som var en dreng, der engang faldt ned i et hul i tårnet: