Idræt på programmet: Ugentlig svømmetur i DGI-byen

Med fokus på at styrke elevernes evner inden for sport samt kendskab til forskellige idrætsgrene, har vi den seneste tid haft en ugentlig tur til svømmehallen.

Det har været et rigtigt godt forløb og vi fornemmer, at alle eleverne har været glade for turene til svømmehallen og har lært en masse. Vores primære målsætning for forløbet var at gøre børnene trygge ved vand og blive fortrolige med vandets muligheder igennem leg og eksperimentering. Tillige var det en mulighed for at vække deres interesse for svømning som fritidsaktivitet.

Inden afgang fra skolen har vi gennemgået de generelle regler for offentlige svømmehaller, så børnene blev bevidste om, hvordan man opfører sig og hvilke forholdsregler, som skal tages.

I begyndelsen drejede det sig hovedsageligt om at observere børnene lege i vandet og vurdere deres forhold til vand. Der var dog fra starten ingen af børnene som led af vandskræk og alle var aktive i vandet.

En elev udtrykte ønske om at blive bedre til at dykke og derfor påbegyndte vi lege, hvor eleven skulle dykke ned på bunden efter diverse genstande. Dette var ligeledes en mulighed for at implementere lidt matematik, som gik ud på at fremsige talremsen 10..20..30..osv., inden man fik hovedet under vand. Således forsøgte vi at gøre det til en leg at lære matematiske talrækker.

En anden elev var lidt forsigtig i vandet og bange for at afprøve nye aktiviteter i vandet. Det betød, at der langsomt skulle opbygges et tillidsforhold mellem eleven og læreren, således at underviseren havde mulighed for at instruere diverse svømmemetoder med henblik på, at barnet kunne gøre fremskridt på svømmeområdet.

Ved afslutningen af forløbet har vi kunnet observere, at eleverne har fået nye færdigheder – ikke alene på det fysiske – men også på det personlige område.

Vi kan konkludere, at:

  • Samtlige børn er blevet fortrolige med vand og eksperimenterer og afprøver nye aktiviteter i vandet

  • De fleste har lært/afprøvet at dykke eller at have hovedet under vand

  • De er blevet bevidste om svømmehallens regler

  • Enkelte har lært 10-tabellen ved at anvende talremsen inden dykning

  • Nogle har lært at svømme selv med korkbælte og badevinger på dybere vand

  • Deres fremskridt mht. svømning har øget deres selvtillid, som tillige præger børnene generelt på andre områder og i andre situationer.