Sladrehank vs whistleblower, et eksempel på differentieret undervisning i Den dansk-franske Skole

Hvornår fløjter man? Hvornår bruger man en fløjte? I hvilke erhverv bruger man en fløjte og hvorfor? Disse spørgsmål var indledningen til en tværfaglig lektion i dansk og samfundsfag, der handlede om sladrehanke, Edward Snowden, regler og betydningen af at have whistleblowers. Undervisningen indbefattede samtlige skolebørn og var differentieret, så alle kunne være med.

På skolen har vi nogle faste regler, som i sin tid blev skabt med de børn, der gik i skolen på daværende tidspunkt. Det er ved at være fem år siden, og det er ikke sikkert at alle regler stadig er lige relevante. Derfor fik de ældste elever til opgave at gennemlæse og eventuelt revidere de nuværende regler med henblik på at diskutere og vurdere, om der er brug for nye regler. Deres diskussioner skulle præsenteres ved undervisningens afslutning.

Mens de store arbejdede i grupper med regelsættet, arbejdede de små med en gennemgang af de nuværende regler. Fx blev der taget stilling til hver enkelt regel for livet i fællesskabet, og børnene blev enige om, at det var rart med de regler, da de er med til at gøre huset til et rart og trygt sted for alle. Men hvad sker der, hvis der ikke er regler? Og er der nogen, der ikke har nogen regler? Samtalen faldt hurtigt på Pippe Langstrømpe, der sover med fødderne på hovedpuden og spiser pandekager, når hun vil. Der opstod straks efter en bekymring, for hvem trøster Pippi Langstrømpe?

Herefter så vi en animeret kortfilm – “Vitello graver et hul” – med fokus på regler, men også til en snak om venskaber og autencitet. Mens vi så filmen, skulle børnene lægge mærke til, hvilke regler drengen Vitello har.

Der er mange gode argumenter for at arbejde med ovenstående temaer, og vi afsluttede lektionerne med at binde det at have et regelsæt sammen med betydningen af at have whistleblower. En, der tør at råbe op og sige fra, når noget er forkert. En, der er modig og går foran, og som vælger at ofre for “the greater good”.

Dagens undervisning med samtaler, diskussioner og elevernes egne præsentationer er med at plante et frø og en bevidsthed om, at det at få et samfund til at fungere kræver en løbende, aktiv indsats – og at det er vigtigt, at den enkelte tør rejse sig for at værne om fællesskabet.

whistleblower