Interdisciplinary science education under the umbrella term S.T.E.A.M.

Learning core sciences from a hands-on approach S.T.E.A.M-based education encompasses the practice and learning of Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. STEAM is an educational discipline that aims to spark an interest and lifelong love of the arts and sciences in children from an early age. Science, Technology, Engineering, Arts and Math are similar fields …

Den stærke gymnasieelev

Det er oftest elevernes faglige udvikling der vægtes højst når forældre skal vælge den helt rigtige skole til deres børn, men vi burde måske vægte personlig og social udvikling lige så højt? Hvert år i august har jeg fornøjelsen af at lære en ny gruppe søde og unge 1. g’ere at kende. Det er typisk …