Lederskifte

14050040-anna

Kære forældre

Da Emmanuelle og jeg i august 2010 åbnede Den dansk-franske Skole, var det ingenlunde med intentionen om at skulle undervise, endsige lede foretagendet.

Det viste sig dog hurtigt at blive en nødvendighed – allerede fra december ’10 var vi nødt til at træde til. Den pædagogik vi ønskede, var simpelthen for svær at implementere for det personale, vi dengang kunne finde.

Fra det danske skulle underviseren forstå den fundamentale vigtighed af at opbygge barnets selvværd, skabe trygge, tillidsfulde rammer og værdsætte den alsidige personlige udvikling.

Fra det franske ønskede vi den generelle systematiske tilgang, evalueringskulturen og stræbenen efter det excellente.

Derudover skulle underviseren være solidt forankret i en fungerende praksis, kunne lede en aldersintegreret klasse og endeligt have en faglig ballast, der rakte en del ud over det, man sædvanligvis forventer af en skolelærer.

Vi havde brug for en ildsjæl, og vi søgte længe.

Og i foråret 2013 fandt vi Anna.

Anna kunne dengang ikke fransk, men hendes entusiasme, autentiske væsen og hendes faglige profil i øvrigt gjorde, at hun fra august 2013 blev vores primære lærer. Allerede dengang lå det i kortene, at hun på et tidspunkt skulle lede skolen og vi har siden da forberedt hende til opgaven.

Og her er vi så nu. På vores bestyrelsesmøde i torsdags overdrog jeg rorpinden til Anna. Det har været en glidende overgang, da hun reelt har fungeret som daglig leder siden foråret. I praksis vil hverken børn, personale eller forældre nok mærke den store forskel.

Min egen rolle bliver fremover mere tilbagetrukket – og mindre tidskrævende – i form af skolens økonomiansvarlige.

De bedste sensommmerhilsener

Nicolas