Konklusion på 1. runde af det kommunale tilsyn

I august til oktober 2020 gennemførte Københavns Kommune det sandsynligvis mest grundige tilsyn, der nogensinde er blevet udført på en skole. Forhistorien er, at Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet tidligere på året havde “lukket” skolen, da undervisningen efter sigende ikke stod mål med folkeskolens.

Tilsynet med undervisningen blev derved et kommunalt ansvar under friskolelovens §35 – en kæmpe opgave, da tilsynet skulle føres individuelt for hver enkel elev.

De fire kommuner, som skolens elever bor i, slog sig sammen om at løfte opgaven og hyrede de to meget erfarne tilsfynsførende, tidligere skoleledere Knud Nordentoft og Karen Leth.

Første runde af tilsynet indledtes i august 2020 og afsluttedes tre måneder senere. I perioden kom de tilsynsførende jævnligt på besøg, observerede, interviewede børn, lærere og ledelsen. Børnene blev derudover testet i matematik (grundlæggende diagnostisk prøve (MG)) og dansk (Tekstlæseprøve og Hogrefe).

Udover en mængde værdifuld feedback blev resultatet af tilsynet til 32 individuelle rapporter på fire sider, hvor hvert barns trivsel, faglige standpunkt og faglige udvikling gennemgås i detaljer og afsluttes med anbefalinger til forbedringer. Fire af skolens elever blev ikke evalueret i denne runde, da de først blev indskrevet på skolen, efter at tilsynet var påbegyndt. Derudover flyttede een elev under tilsynet til en femte kommune, der ikke indgik i samarbejdsaftalen og er derfor heller ikke talt med.

Den samlede vurdering er

Den samlede vurdering, baseret på den observerede undervisning af [elevernes] og [deres] læringsudbytte, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er endvidere vurderingen, at arbejdet med [elevernes] trivsel og motivation udgør et godt grundlag for fortsat
læring og alsidig udvikling.

I gennemsnit ligger testresulaterne i matematik mellem “middel” og “lidt over middel” og i dansk mellem “lidt over middel” og “klart over middel” .

Det bør således være hævet over enhver tvivl, at skolens undervisning står mål med det, der almindeligvis forventes i folkeskolen.

Det bemærkes, at STUK på intet tidspunkt har udtalt sig om elevernes faglige niveau eller trivsel.