Blog :

The Loop

In my previous article I described how one can use a differential equation to calculate the trajectory of the Earth around the Sun. But at the end it was quite tedious so I decided to use a computer instead. Because they are good at repeating things. One way to make a computer do the same things again and again is to use a loop. In the program below we will show how a for loop works:

What the program does is to draw a planet 18 times using a for loop.

In each iteration of the loop first of all you calculate the distance from the sun to the planet, after you need to calculate the acceleration then you should find the speed of the planet at the end you can find the position of the planet.

 

This video explains about the code above:

Differentialligninger

Det handler om at udregne svære problemer ved at tage det i små bidder ad gangen. Lad mig illustrere det med et eksempel. Forestil dig, at du gerne vil udregne jordens bane rundt om solen. Den her tegning den viser hvordan jorden roterer rundt om solen. Nu vil jeg gerne forklare hvordan det virker. Afstanden fra solen til jorden kalder man “d”, så når man har ganget “d” med sig selv bliver det til “d2“, så skal man dividere 100000 med “d2” hvilket giver accelerationen “a”.

Så først skal man tegne solen midt i papiret. I dette eksempel tegner vi jorden d= 100 mm væk fra solen. Og derudover tegner du jordens hastighed, for eksempel med en blå pil. I dette eksempel er den 30 mm lang og er vinkelret på retningen ind mod solen. Så nu skal  du udregne “a” som beskrevet ovenfor. Her giver det for eksempel a = 100000 ÷ 10000 = 10 mm. Accelerationen tegnes med for eksempel en rød pil ind mod solen. Hvis man tegner den røde pil ude for enden af den blå pil får man jordens nye position og dens nye hastighed.

Jordens bane rundt om solen

Og dette skal man gentage nogle gange og til sidst får man jordens bane :D

I næste artikel vil vi se hvordan dette kan gøres meget lettere ved hjælp af for loops.

 

Alix, 11 år