The Structure

In a not too distant future, humankind has started constructing a gigantic platform orbiting {the Moon, Earth, the Sun…}.

Building blocks are mined on the Moon and sent into space using an electromagnetic railgun.

On Earth, gravity effectively limits the size of anything we want to build.

In space however, there are no such limitations.

Over the years the construction has grown into the largest thing ever built by mankind: The Structure.

Project

Describe:

 • What does The Structure look like?
 • What materials is it built of?
 • What is it used for?

You can use either text (novel, report, …), pictures/drawings, build a model…

Imagine limitlessly!

Blender project (License: CC0)

Niogtyve

Vi fik den ind med modersmælken – “Otte-og-tyve skal der stå, på din mo-ars storetå!”. Otteogtyve? Det gav aldrig rigtig mening efterfølgende. Der er 26 bogstaver i det engelske (og franske) alfabet. Og var der ikke tre bogstavers forskel (æ, ø, å)?

26 + 3 ≠ 28

En lettere irriterende, uidentificeret splint i hjernen – og den sad der i mange år.

Problem solved!

Lige indtil det  ved en nærmere analyse af alfabetsangen viste sig, at man simpelthen har fjernet W. Hvorfor? Måske har nogen syntes at W i højere grad end f.eks. X eller Z er et fremmedbogstav (for ikke at nævne Q!). Men “xylofon” er vel næppe mere dansk end “wienerbrød”. De kalder det sågar “a danish (pastry)” på udenlandsk.

Og slår man op i ordbogen, er den god nok. W fremgår. Ligesom de andre bogstaver har W simpelthen et helt kapitel for sig selv (mellem V og X). Et af de kortere kapitler vel at mærke, men det er der.

Næ, forklaringen er nok ganske enkelt, at “dob-belt-V” rim- og stavelsesmæssigt ikke passede ind i sangen. Og så har man simpelthen bare fjernet det. Et grimt hack, men… Problem solved!

Eller måske er det fordi, at man med 28 bogstaver kan lave en fin 7 x 4 tabel. Eller 4 x 7. (Det kan man ikke med primtallet 29.) Der kan være mange gode grunde.

Men summa summarum: den første boglige læring de fleste danske børn modtager er… helt faktuelt forkert.

 

 

“Det er også de pædagoger, der ikke kan tælle”, tænker lærerne måske, for de er jo lidt finere end pædagogerne (ifølge lærerne), men dog ikke helt så fine som kandidaterne (ifølge kandidaterne).

Lærerne har nemlig læst Hiim og Hippe. De kan skabe læring for børnene takket være den didaktiskte relationsmodel. Bibelen. Den udenforstående kunne måske forledes til at tro, at “relation” i den sammenhæng refererer til relationen til barnet, eller mere generelt til den lærende. Den gode relation, forudsætningen for den gode undervisning…

Men nej. “Relation” hentyder her til, at der er en sammenhæng – en relation – mellem seks ligeværdige faktorer, som tegnes i en fin sekskant, hvor alt er forbundet til alt.

 

Men… hvis alt er forbundet til alt, er det jo bare en liste med seks ord.

Det er der ikke meget model over.

Derudover er faktorerne ikke ligeværdige. F.eks. vil man typisk i et projekt starte med at definere nogle mål. Disse vil være ret konstante gennem hele læreprocessen og i praksis være uafhængige af ændringer i f.eks. rammefaktorerne.

Det er hele idéen med mål.

Med det udgangspunkt kan man måske godt forstå, at klasseledelse pludselig bliver en svær kunst.

Det kan være svært at holde en kurs.

 

 

Ineffektiv løsning på et problem, man ikke har opdaget er vendt på hovedet.

Lærerne har også læst Bourdieu. Bourdieu var en fransk sociolog, uddannet på den fine École Normale Supérieure og som bl.a. gjorde et forsøg på give sociologien et videnskabeligt anstrøg ved at indføre matematik-inspirerede begreber såsom rum og felter. Men er Bourdieus beskrivelse af verdens magtdynamikker fra forrige århundrede overhovedet relevant post 2000, efter at IT-knejterne vendte det hele på hovedet?

Bourdieusianerne lader – ironisk nok – til at sidde fast i en magtdiskurs. De går op i arkaiske begreber som f.eks.  klassekamp og opererer i et politisk polariseret rum, som ikke leder til andet end indbyrdes småstridigheder i samfundet, altimens de nye (foreløbigt venligtsindede) teknologi-overlords click efter click, download efter download, akkumulerer klodens kapitaler.

Hvor det tidligere var tilstrækkeligt at kunne læse og skrive, er barren for reelt at kunne agere i den nye verdensorden hævet en smule – den nye alfabetisering hedder “programmering”.

I denne fagre nye teknologiverden er det nye regler, der gælder:

 • Man deler information: Viden er stadig magt, men informationen er blevet let tilgængelig og dette til overflod. Akkumuleret viden – og andre kapitaler – er blevet kraftigt devaluerede. Den afgørende færdighed er nu at mestre kunsten at adskille væsentligt fra uvæsentligt.
 • Dygtighed belønnes: I et miljø, hvor idéer og fortællinger har mulighed for at udbrede sig med eksponentiel fart, har det enkelte individ mulighed for at gøre en forskel – det afhænger udelukkende af kompetencer. I et erhvervsliv, hvor disruption er hverdagskost, er det ikke længere den store fisk, der spiser den lille, men den hurtige, der spiser den langsomme.
 • Sjovt skal det være: inden for softwareverdenen har det vist sig, at de teknologier, der i sidste ende vinder udbredelse er dem, udviklerne kan lide. Enkelthed, overholdelse af standarter, kritisk masse i community’et er her afgørende.
 • Der kan bygges i en uendelighed: mængden af systemer der kan bygges, opdagelser der kan gøres, ting der kan opfindes, universer der kan udforskes ser ud til at være uendelig. Der er arbejde i overflod til alle.

Vi må nok se i øjnene, at det ligger et par dekader ude i fremtiden, at vi får tilpasset undervisningssystemet til disse nye realiteter og dermed giver børnene de bedste muligheder for at begå sig i dagens videnssamfund.

Dekaders sludderkultur at få ryddet op i.

Man kunne starte i det små – og blive enige om, at “niogtyve skal der stå”.

 

 

 

Differentialligninger

Det handler om at udregne svære problemer ved at tage det i små bidder ad gangen. Lad mig illustrere det med et eksempel. Forestil dig, at du gerne vil udregne jordens bane rundt om solen. Den her tegning den viser hvordan jorden roterer rundt om solen. Nu vil jeg gerne forklare hvordan det virker. Afstanden fra solen til jorden kalder man “d”, så når man har ganget “d” med sig selv bliver det til “d2“, så skal man dividere 100000 med “d2” hvilket giver accelerationen “a”.

Så først skal man tegne solen midt i papiret. I dette eksempel tegner vi jorden d= 100 mm væk fra solen. Og derudover tegner du jordens hastighed, for eksempel med en blå pil. I dette eksempel er den 30 mm lang og er vinkelret på retningen ind mod solen. Så nu skal  du udregne “a” som beskrevet ovenfor. Her giver det for eksempel a = 100000 ÷ 10000 = 10 mm. Accelerationen tegnes med for eksempel en rød pil ind mod solen. Hvis man tegner den røde pil ude for enden af den blå pil får man jordens nye position og dens nye hastighed.

Jordens bane rundt om solen

Og dette skal man gentage nogle gange og til sidst får man jordens bane :D

I næste artikel vil vi se hvordan dette kan gøres meget lettere ved hjælp af for loops.

 

Alix, 11 år

 

Differential Equations – A Child’s Play

“Differential equations”… To most people who went to high-school, these words will bring back blurred memories of something complicated and tedious. Some will recall that they involved “functions” and “derivatives” and that they were solved using opaque techniques that one had to learn by heart. Most people have since then personally experienced that they never turned out to be useful anyways and happily forgotten all about them.

But:

 1. Differential equations are useful, and
 2. understanding them is, literally, a child’s play.

Here’s why.

Ever wondered how to make weather forecasts? Or how to design sky-scrapers that will last a century, or resist earthquakes? How to model the complex electronic circuits inside cell phones and computers? If you are considering buying a house, it might be relevant for you to know how the estate market will react to an increase in the interest rate… and so on.

As it happens, differential equations turn out to be key here. Let’s elaborate on the first example above, the weather forecast, to illustrate how they work in real life. Imagine that we start out with two satellite images, one taken a few seconds ago and one taken now. From the difference between the images, we can tell which way the winds are blowing. We can also see where the ground is being heated by the sun, where the clouds are being formed etc. Since meteorologists have a good understanding of how all these factors play together, they can now calculate how the weather system will change over the next few seconds. Adding this change to the current state tells what the weather will be like a few seconds from now, in turn allowing to calculate the next change and so on. Doing this over and over again will eventually give us a good estimate of the weather several minutes, hours and even days from now.

In the essence, we are solving a complex problem by engaging it from one end and working our way through it, integrating one small piece (difference) at the time into the eventually complete solution. And this reasoning, this practical necessity, is probably what led Newton, Leibniz and the like to invent differential calculus over 300 years ago.

The Equation Group on the July 2nd ’17 hackathon. Prototypical hacking and playing with differential equations.

But something they didn’t have back in the 17th century was… computers. The equations had to be solved using pen and paper, perseverance, skill and imagination – dark wizardry reserved for the select few.

That has changed. During the last decades, computers have grown in speed and power and what used to be a super-computer is now available to literally anyone. In the meantime, the level of entry into the world of programming has reduced drastically, and it is not uncommon to meet children proficient in half a dozen programming languages. What computers are good at is doing the same thing over and over again – exactly what is needed for solving the differential equations. So, with the advent of computers, it became much easier.

As an example, let’s consider a particularly captivating problem, that of gravity.

In less than 20 lines of simple code (see below), the programmer will get a hands-on experience of

 • what planetary trajectories look like (they’re elliptic)
 • what is meant by “sling shooting” satellites in the solar system
 • what the “escape velocity” is all about
 • and so on…

//Equation: f'' = - 500 * f / norm(f) / norm(f)^2
var x = 20; //initial position
var y = 20;
var xp = -5;//initial velocity
var yp = -1;
var dt = 0.1; //time difference between each update
draw = function() { //draw() - a built-in continuously looping function (ProcessingJS)
  var distance = Math.sqrt(x * x + y * y);
  var xpp = - 500 * x / distance / Math.pow(distance,2); //acceleration
  var ypp = - 500 * y / distance / Math.pow(distance,2);
  xp = xp + xpp * dt; //integrating the acceleration into the velocity
  yp = yp + ypp * dt;
  x = x + xp *dt; //integrating the velocity into the position
  y = y + yp *dt;

background(255, 0, 0); //redraw the new state line(200, 400, 200, 0); line(0, 200, 400, 200); ellipse(200 + x, 200 + y, 10, 10); };

The result looks like this (the code can be copy+pasted into Khan Academy’s Javascript/ProcessingJS framework )

 

What the code expresses is:

 • line 2-5: set the initial position and velocity of the planet
 • line 6: set the time step for each iteration. The smaller the step, the more precise the calculation will be, and the longer it will take
 • line 7: the draw() function. In the framework we are using – called ProcessingJS – this function will be called over and over again.
 • lines 8-10: these lines are central to the program as they fully govern the behavior of the planetary motion. The variables xpp and ypp are the accelerations in the x- and y-directions respectively. According to Newton’s law of universal gravitation, the gravity-induced acceleration is directed towards the attracting body (in this example the origin), is proportional to the mass of the body and drops with the square of the distance to the body.
 • lines 11-14: given the newly updated acceleration, update the velocity and then the position.
 • lines 16-19: redraw the planet given its new position.

As we will see in a more detailed sequel to this article, a number of collateral learnings typically arise from this type of exercise, such as

 • learning about arrays, lists and objects,
 • refactoring code into functions,
 • experiencing the limitations of models and numerical instability,
 • Pythagoras’s theorem,
 • scientific notation…

From a didactical and pedagogical perspective this is quite interesting, as what we have here is a constructivist entry point to the full math curricula from primary to high school, and beyond. In other words, within inquiry-based approaches to teaching, the combination of differential equations and programming offers an engaging math environment to immerse the learners in, something that otherwise tends to be a challenge for these pedagogies.

On a side note and regarding the programming aspects, implementing simple “puzzles” such as the one described above is a low-barrier-of-entry way to get introduced to programming, or to explore new programming languages. They provide an advanced “hello world” program, allowing to rapidly assess the basic features of a new language.

Differential equations as well as the techniques used for solving them are interesting per se, in the sense that they form the foundations of most scientific research.

What is of even more general interest, is the reasoning behind differential equations, the idea of decomposing a problem into manageable parts and working your way through.  They allow to reason about functions, these constructs that essentially associate an output with an input, the “Swiss army knife of abstract thinking”, providing a general scheme to improve one’s ability to understand.

And that is relevant for everyone.

Want to dig in further? – see our evolving collection of puzzles.

Hacking a ton

Within the hacker communities, a so-called hackathon (the contraction of hacking and marathon) is a well-known concept which consists of meeting up and getting some intensive programming done, typically during a day or so.

The hackaton or hackatonne (/hæk.ə.tʌn/) however is a less known concept (to be fair, actually a completely unknown concept at the time of writing). It consists of hacking an actual metric ton of devices.

While the hackathon is supposed to be a relatively short and intense event during which you are supposed to get something useful done, there are no such constraints on the hackaton. Reaching the full metric ton of hacks can take weeks, months or even years. Also, the definition of a hack is quite broad and diffuse, but can essentially be summarized to “any modification or use of an object that was not originally intended”, leaving a lot of freedom in the choice of activities.

So for our first hackaton session on May 22nd, we went to Guldminen to disassemble toys. Guldminen is physically a hangar situated in a recycling station, a sort of laboratory in which the Guldminers collect discarded materials in order to develop new ways to reuse, upcycle, repair, redesign and redistribute them.

 

Aha-experience as Supergirl sees through the appearances.

As a part of our STEM-for-girls experiment the location was perfect to train the children in disassembling devices, the objective being to strengthen the habit of investigating what lies behind the surface. Also, practicing simple motor skills such as screwing (clock-wise) and unscrewing (counter-clock-wise) is quite relevant for children of that age.

Guldminers Monica and Henrique took us for a walk around the recycling station and presented Guldminen’s facilities – a lot of machines including a lathe, a CNC milling machine / laser cutter a planer and more.

In preparation of the session, Guldminen had collected items for us during the week-end. These included a vinyl disk player, a large amount of plastic cars / cranes / tractors / bulldozers / trucks, an electrical trike, a cash register, kitchen toys, just to name some.

Frenetic unboxing of the week-end’s harvest of trashed toys.

The hacking took place around two tables that Monica had prepared for us, with groups forming dynamically depending on which objects the children found interesting. We had brought additional screwdrivers and pliers, batteries, a couple of microcontrollers and a glue gun. Eight volunteers, mainly parents, assisted the groups when necessary. The session turned out to be well suited for a multi-aged group, as the smaller children (3y) followed along and entertained themselves with all the “new” toys.

 

 

 

The purpose of the session was mainly disassembly, but on the reassembly side we did manage to activate a piezoelectric speaker from a walkie-talkie using the Arduino controller.

During the final evaluation, the children expressed that they had had a lot of fun and that we should definitely do similar sessions again.

Some of the learnings of the day are:

 • remember to bring a lot of screwdrivers, in particular with PH and PZ heads
 • in case you want to also do reassembly, have some projects ready beforehand
 • all disassemblable toys  have an interest, but electronic toys are easier to use in a STEM-teaching context

Some ideas for next steps:

 • organize a more repair- and reassembly-oriented workshop
 • set up a gaming arcade – would require monitors and game controllers, and preferably also some computers
 • give old computers new life by installing Linux on them
 • build a giant cinema-like screen by juxtaposing discarded monitors

 

Catch of the day: this fast little devil earned us 4.2 kg for the hackaton. Total session score: 8.1 kg.

 

 

On the subtle connection between girls and STEM

It was back in the late ’90s, we were attending DTU’s course on digital electronics. Given the “historical” context – the upcoming dot.com bubble and digital revolution – it would turn out to be an important course. It gave us insights into the inner workings of computers, the foundations of the Internet-based society. In the subsequent decades, this type of heavy-weight development skills would give access to the highest yielding jobs, be determining in whether tech start-ups would make or break it  and provide a ticket to the gold rush of IT entrepreneurship. We were around a hundred guys in the auditorium. And a girl. One. On the advanced course the following semester, it was guys-only.

Fast-forward to 2017. IT is everywhere. IT has changed almost everything. Everyone is exposed to it, almost everyone depends on it. In even the least developed corners of the planet people are connected by mobile devices. The largest and fastest growing corporations are very young, only a few decades old, and were built on the IT-revolution by entrepreneurs in their twenties.

More than nine out of ten of the new-age entrepreneurs are men. The digital divide is (also) an extreme gender gap.

In order to understand what was going on on the gender parameter, we in January started a STEM course at the Danish-French School targeted primarily at girls. The objective was to build an interest for electronics, programming, physics and science in general through a playful, constructivist curriculum centered around drones and robotics. The age range of the initial 12 participants was 5-13, split equally between genders (6-6). After a few sessions, three of the boys and one of the girls had left the course and five new girls had joined, giving a final gender split of 10-3. Having boys on the course would turn out to be essential in explaining the subtle relationship between girls and STEM.

Fun at the 3D printer

“You might spur scientific interest for subjects such as chemistry and biology. But the hard core subjects like physics and electronics… forget it.”, one female researcher warned. And so we began.

The course was comprised of 15 two-hour sessions, each consisting of an introduction (~15 min), free activities / free flight (~45 min), intermezzo (~15 min), free activities / free flight (~30 min), conclusion (~15 min). The sessions were framed by 2-5 volunteers depending on the days.

The free activities largely consisted of piloting the drones, but also disassembling/reassembling them, painting them with an air-brush, building obstacle courses, building a radio-controlled Arduino-based rover, programming the rover…

Training Mission: Save the baby-bear on the top of the mountain.

During the intermezzi we showed short videos (for instance FPV recordings), explained scientific principles (for instance how the GPS works, distances in the solar system, time dilation), tasted “astronaut” food…

From the start, all the children reacted very positively to the course. The training missions we had planned for the first day turned out to be too difficult, so from the second session we adjusted the missions to be “one-dimensional”, that is fly up/down, slide forward/back on the ground, left/right. One of the girls started building her own obstacle course and most of the others joined the trend.

 

The training area, the school’s gym, was split into four sections – three flight zones and a workshop table. The workshop table consisted of four stations: soldering, airbrush, Arduino programming, glue pistol.

 

The workshop table with four stations: Arduino programming, airbrush, soldering station and glue gun.

 

First FPV flight.

Each of the three flight zones had a drone that had to be shared between a number of children (~3) and an instructor. The roles of the instructor  (typically an older child) was to demonstrate the exercises, coach the children and, perhaps most importantly, to ensure that the children respected the turns. On several occasions we observed (and prevented) that the boys physically pulled the remote control out of the girls’ hands, with an enthusiastic “Let me show you!”. On one occasion an older brother almost tore off his sister’s FPV goggles.

Generally speaking, the enthusiasm of the boys had a tendency to shadow the participation of the girls. But more importantly, when the instructor explicitly shielded the girls, for instance by requiring the children to raise their hand before speaking, they seemed to bloom and started participating very actively.

Airbrush workshop.

One workshop that the girls found particularly interesting was the airbrush painting of the drones. When asked, the girls unanimously found it important that things look beautiful and the boys unanimously did not.

The participating children were slightly too young to do actual Arduino programming (the older ones were acting as flight instructors). However, one of the adult volunteers had built a radio-controlled rover, which could be programmed from the computer. A sequence of letters (w,s,a or d) were sent wirelessly to the robot which would then execute the corresponding commands (move forward, backwards, left, right). That type of programming spurred a lot of interest, for both boys and girls.

End-of-session evaluation. Fun: 5/5

Time will tell if these girls will eventually break the STEM gender stereotypes. What can be concluded as of now is that:

 • the interest in robotics is gender neutral in the sense that both boys and girls demonstrated a genuine fascination for the field
 • if not channeled, the boys tend to impede the girls from engaging and learning
 • during the 3½ months of exposure to the subject, the interest and engagement has increased for both genders

Our a priori expectation is that the continued exposure to the STEM subjects will nurture the interest as suggested in this experiment and will make the girls more receptive once we start addressing deeper technical aspects.

Bulletin d’information – mai 2017

Bulletin d’information – mai 2017

Le personnel: C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que Heidi a désormais un contrat à durée indéterminée chez nous en tant que professeur à l’école.

l’Assemblé Générale: L’Assemblé Générale  aura lieu mardi le 16 mai à 16:30 pour le jardin d’enfants et à 18.00 pour l’école.

Les stagiaires: Sur une durée de trois mois nous avons la visite de deux stagiaires venant du Canada: Daphnée et Marie. Ce stage, fait partie de leurs études pour devenir professeur d’école en maternelle et à l’école élémentaire. Elles vont toutes les deux passer une moitié de leur séjour à l’école et l’autre moitié au jardin d’enfants à tour de rôle.

Nous allons continuer d’accueillir des stagiaires, car ces échanges sont enrichissants et deviennent finalement un apprentissage réciproque. Il est toujours intéressant d’accueillir des étudiants qui questionnent et nous font réfléchir  sur nos propres pratiques.

Les Courriels: Nous envoyons un certain nombre de courriels d’information qui concernent les parents des élèves de l’école et les parents des enfants au jardin d’enfants. C’est votre responsabilité de bien vérifier et lire les courriels qui vous concernent même si au premier abord et en lisant le titre  vous ne vous croyez pas concerné.

Il est specifié sur le site ecolefrancodanoise.dk que le jardin d’enfants n’a pas autant de jours de fermeture que l’école. Vous trouverez l’information sur les jours de fermeture à l’école sous “praktisk info” et pour le jardin d’enfants sous “vedtægter”. C’est parmi nos priorités d’afficher ces informations au même endroit sur le site.

Accueil des nouveaux enfants: Au jardin d’enfants nous avons souhaité la bienvenue à de nombreux enfants dernièrement:  Fantine (5) Luce (3) Nola (3) Lilly (5) Raphaël (3) Valeri (presque 3 ans), William (ca. 2,5), Adèle and Michael (2 ans et 10 mois)

Annabel (5) vient de commencer à l’école et Shuaib (5) a commencé sur un temps d’essai d’un mois.

L’inscription à l’école: La procédure suivante s’applique à toutes futures inscriptions à l’école: Une première visite à l’école de l’enfant et de ses parents L’enfant passe une semaine à l’école L’enfant passe un temps d’essai d’un mois Un bilan est fait : si la période d’essai correspond aux attentes réciproques, l’enfant sera accepté à l’école.

Inspection communale: Une inspectrice de la commune de Copenhague nous a rendu une visite surprise le mois dernier au jardin d’enfants. C’est une personne qui vient pour s’assurer que l’établissement en question respecte les consignes conformément aux exigences de la commune sur la gestion d’un jardin d’enfants privé. Depuis la création de notre jardin d’enfants nous avons toujours reçu des comptes-rendus positifs qui expliquent clairement l’état d’esprit de la maison.

Inspection ministérielle : Le ministère de l’éducation exige également la visite d’un inspecteur à l’école. Le 31 mars Søren Hedegaard est venu pour observation et échanges avec les professeurs et les élèves. Il a fourni un compte rendu qui est accessible sur notre site internet. Comme les années précédentes, il nous a fait part de son enthousiasme sur l’enseignement fourni, le niveau de connaissances, le calme dans la classe et l’engagement des professeurs.

 

Les cours d’EPS dépassent légèrement les heures d’école habituelles. Cependant ces cours sont obligatoires. Seul un justificatif médical peut faire l’objet de non participation au cours.

La formation sur les drones: Tous les lundis après-midis Nicolas, Stefan et un groupe de bénévoles donnent des cours pour apprendre à fabriquer des drones.  Une inscription se fait au préalable. Ce cours a beaucoup de succès parmi les filles et les garçons.

L’atelier de danse: Maja, la maman de Joshua, Zaki et Isaiah proposera des cours de danse aux enfants intéressés sur place tous les vendredis après-midis de 14H à 15H à partir du 28 avril. Maja est danseuse confirmée.

Le Brevet: Pour la première fois dans l’histoire de l’école nous avons une élève qui va passer le brevet. Cette semaine elle a commencé toutes ses épreuves écrites. Nous sommes tous avec elle dans les préparations.

Les tests nationaux: Deux fois par an nous avons la possibilité de proposer aux élèves de passer des épreuves qui correspondent à leur niveau de classe. Ces épreuves sont disponibles à partir du CE1. Nous imprimons les résultats de ces épreuves pour que l’élève puisse le ramener à la maison. Pour plus d’explications détaillées sur les résultats les parents pourront passer nous voir au bureau l’après-midi.

Les anniversaires Nous avons souvent des questions concernant la distribution de gâteaux au moment des anniversaires et la distribution des invitations aux anniversaires ou autres. Si les parents souhaitent une règle commune sur le sujet, ils doivent faire des propositions en ce sens.

L’école évite en règle générale des aliments contenant beaucoup de sucre. Pour cette raison les bonbons aux anniversaires ne sont pas vraiment souhaitables.

En ce qui concerne les invitations veuillez être vigilant à la manière dont la distribution se fait et que le compte soit bon. Plusieurs fois 1 ou 2 enfants ont vécu de ne pas recevoir une invitation au milieu de tous les autres enfants.

Micros, Minis, Moyens et Maxis: Ce n’est pas une règle particulière ou l’âge qui détermine le moment où l’enfant se trouve dans une catégorie ou dans une autre. Ce qui est important c’est que l’enfant se trouve bien dans son groupe par rapport à son niveau et surtout à sa possibilité de progresser, et à son niveau de développement intellectuel et social.

Les sorties et les différents thèmes abordés au sein du jardin d’enfants: A chaque thématique abordée nous utilisons différents axes et supports (théorie racontée, lecture d’histoire, observation d’images, fabrication d’objets, représentation graphique (dessin, peinture…etc…), déplacements extérieurs et observation in situ).

 • Nous avons un échange scolaire avec une classe de l’école Andersen de Poitiers en France, nous avons présenté notre classe, notre pays, notre climat, et notre culture. Dans cette optique, nous avons parlé des contes d’Andersen et de La Petite Sirène.

 • Nous avons abordé, à partir de la Petite Sirène, le monde de la mer. Les enfants ont peint la mer telle qu’ils se la représentaient, puis ont fait une sortie scolaire pour observer la mer et de retour en classe ont peint à nouveau la mer telle qu’ils l’avaient observée.

 • Nous avons obtenu une nouvelle place aux “Jardins d’école” et aurons la chance d’avoir à nouveau une petite parcelle de terre ainsi que des animateurs autour des thèmes du jardin et de la nature.

Au sein même de l’école, nous avons déjà préparé la terre pour des carrés potagers et planterons bientôt les semis effectués par les enfants de l’école avec Stefan leur professeur de sciences.

 • Nous avons fabriqué des oeufs de Pâques, et avons organisé un déjeuner festif autour de ce thème. Les enfants avaient décorés eux-mêmes la salle avec des branches, feuilles, fleurs et dessins.

 • Nous avons repris un thème déjà abordé sur les expressions du visage et les sentiments. Ce travail nous permet d’aider les enfants à optimiser leurs compétences sociales et de communication avec le groupe.

 • Nous avons une règle au Jardin d’enfants qui permet aux enfants d’apporter un jouet personnel, lorsque ce jouet ou objet entre dans la classe alors il devient collectif. Cette règle nous permet de mettre en place des habitudes de partage au sein du groupe.

Sur le plan physique nous avons fait du yoga les lundis le premier trimestre de l’année et nous dansons tous les jeudis.