På folkemødet havde Teknologipagten og LIFE organiseret debatten “Er STEM kun for drenge?”

Hermed en opsummering af mine pointer samt et par opfølgende bemærkninger.

Deltagerne var, fra venstre til højre: moderator Agi Csonka, Charlotte Mark, Maiken Lykke Lolck, Martin Exner, undertegnede og Christine Antorini.

Selvbestemmelse og klasseledelse:

  • hos os vælger børnene selv STEM til, som en naturlig del af vores motivationsorienterede pædagogik generelt. Vi har ca. dobbelt så mange piger som drenge, der kommer til STEM-forløbene (Som i parentes bemærket er programmering og elektronik og matematik – områder hvor kønsfordelingen traditionelt er særligt skæv).
  • vi har på Island set, at kønsopdelt undervisning kan være en løsning, men har også erfaring for, at man med struktureret klasseledelse sagtens kan sikre, at pigerne også får plads.
  • slaget mener jeg skal slås på læreruddannelsen, navnlig ved at gøre uddannelsen 5-årig, med en meget stor andel af praktik.
  • i den sammenhæng mener jeg, at det er afgørende at få formidlet en række positive fortællinger om alle de små livsbekræftende mirakler, man naturligt kommer ud for, når man har med børn at gøre. De didaktiske jobs har potentiale for at være verdens mest spændende og udviklende – men vi skal have italesat dem som sådanne!

Autenticitet / relevans

Jeg pointerede, at det at være lige ikke er det samme som at være ens. Vi observerer i det daglige tydelige kønsbetingede forskelle mellem drenge og piger. Det er helt fint – vi ser forskelle og alsidighed som en klar styrke. Til gengæld kræver det at skabe lige vilkår for alle, at vi aktivt forholder os til disse forskelle.

Et praktisk aspekt, jeg ikke fik nævnt, er, at vi prioriterer brugen af fri software meget højt. Den frie software udgør en slags uendeligt ocean af autentiske læringsmuligheder og den intense mentoreringskultur i miljøet en unik katalysator for læring.

Tak til alle deltagerne – publikum inklusive – for en god og relevant debat.

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor