Konklusion på 1. runde af det kommunale tilsyn

I august til oktober 2020 gennemførte Københavns Kommune det sandsynligvis mest grundige tilsyn, der nogensinde er blevet udført på en skole. Forhistorien er, at Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet tidligere på året havde “lukket” skolen, da undervisningen efter sigende ikke stod mål med folkeskolens.

Tilsynet med undervisningen blev derved et kommunalt ansvar under friskolelovens §35 – en kæmpe opgave, da tilsynet skulle føres individuelt for hver enkel elev.

De fire kommuner, som skolens elever bor i, slog sig sammen om at løfte opgaven og hyrede de to meget erfarne tilsfynsførende, tidligere skoleledere Knud Nordentoft og Karen Leth.

Første runde af tilsynet indledtes i august 2020 og afsluttedes tre måneder senere. I perioden kom de tilsynsførende jævnligt på besøg, observerede, interviewede børn, lærere og ledelsen. Børnene blev derudover testet i matematik (grundlæggende diagnostisk prøve (MG)) og dansk (Tekstlæseprøve og Hogrefe).

Udover en mængde værdifuld feedback blev resultatet af tilsynet til 32 individuelle rapporter på fire sider, hvor hvert barns trivsel, faglige standpunkt og faglige udvikling gennemgås i detaljer og afsluttes med anbefalinger til forbedringer. Fire af skolens elever blev ikke evalueret i denne runde, da de først blev indskrevet på skolen, efter at tilsynet var påbegyndt. Derudover flyttede een elev under tilsynet til en femte kommune, der ikke indgik i samarbejdsaftalen og er derfor heller ikke talt med.

Den samlede vurdering er

Den samlede vurdering, baseret på den observerede undervisning af [elevernes] og [deres] læringsudbytte, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er endvidere vurderingen, at arbejdet med [elevernes] trivsel og motivation udgør et godt grundlag for fortsat
læring og alsidig udvikling.

I gennemsnit ligger testresulaterne i matematik mellem “middel” og “lidt over middel” og i dansk mellem “lidt over middel” og “klart over middel” .

Det bør således være hævet over enhver tvivl, at skolens undervisning står mål med det, der almindeligvis forventes i folkeskolen.

Det bemærkes, at STUK på intet tidspunkt har udtalt sig om elevernes faglige niveau eller trivsel.

STEAM Camp 2020 Fall – Photos and Evaluation

Following the evaluation from the summer camp, this camp featured a number of new initiatives:

 • a Gitlab repository for issue tracking and storing / versioning the teaching material
 • a DIY robot kit for each participant
 • a booklet containing all the tutorials to bring back home

3D-printing workshop

Arduino programming and robotics

Technical tree-climbing and a 30 kg water bomb

Lunch break

RSA crypto (aka. hash production!) workshop. Code.

Dancing project. Gitlab issue.

Presentations on the last day of the camp

Differential equations / N-body and gravitational systems

Graphical design and T-shirt printing

Water filtering and distillation. Gitlab issue.

Evaluation

What to keep:

 • sleep-over
 • personal projects
 • tree-climbing
 • lunch
 • drawing in Gimp
 • Scratch
 • 3D-printing
 • electronics starter kit and tutorial booklet
 • presentations
 • take into consideration the evaluation from the previous camp
 • brainstorm using a yarn ball
 • posting on social media

What to improve

 • use the term “quests” instead of “issues”
 • keep track of who has completed which workshops on a list
 • consider the role of Scratch on the camp / learning objectives
 • turn the water analysis initiative into an actual workshop
 • remember to have the OpenSCAD tutorial as part of the booklet
 • spread out the presentation over the last three days rather than the last day
 • have a clear printer queue (A4 piece of paper) for the 3D printer
 • delegate more tasks to the participating parents

Engageret og genial lærer søges

Vores unikke skole søger underviser til de humanistiske fag

Til besættelse af del- eller heltidsstilling søges per 1. december en underviser med mod på at prøve sine grænser af og undervise under usædvanlige vilkår.

Om skolen

Den dansk-franske Skole og Børnehave kendetegnes ved at:

 • anvende en Freinet-inspireret pædagogik i et aldersintegreret setup
 • inddrage det omgivende samfund, også fagligt, i form af en aktiv støttegruppe
 • undervise på fransk allerede fra børnehaven

Visionen med skolen er at skabe et fagligt og personligt udviklingsmiljø, hvor den enkelte har mulighed for og forventes at realisere sit fulde og alsidige potentiale.

Skolens personale består af en håndfuld højtuddannede og engagerede undervisere og gør ikke brug af vikarer. Den tæller ~40 elever fra 0. til 9. og en børnehave med ~20 elever.

Kandidaten

Den dansk-franske Skole søger en lærer der:

 • kan personificere en dygtighedskultur og ønsker at indgå i et intenst, krævende og udviklende livslangt læringsforløb
 • kan arbejde selvstændigt og kreativt, en ildsjæl
 • anerkender barnets vilje til egenudvikling og formår at udnytte barnets og gruppens egen motivation til at drive læringen
 • er bekendt med og ønsker at praktisere en Freinet-lignende pædagogik
 • er i stand til at indse og udnytte synergien mellem faglig og social udvikling
 • er fagligt og tværfagligt meget velfunderet, og er dygtig til at arbejde i et tætknyttet team
 • besidder en kandidatgrad og/eller er pædagog/læreruddannet (evt. under uddannelse)
 • kan flydende dansk, helst på modersmålsniveau
 • er interesseret i at lære fransk eller kan det i forvejen, gerne på modersmålsniveau

Praktisk information

Ansøgningsfrist: 14. november 2020

Skolen ligger på Tagensvej 188, København NV, med gode transport- og udflugtsmuligheder.

Alle undervisere varetager børnehaven mindst ca. 1 dag om ugen.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og 6 ugers årlig ferie.

For yderligere information se skolens hjemmeside http://www.ecolefrancodanoise.dk.

Ansøgning sendes til ecolefrancodanoise@gmail.com.

STEAM Camp – 2020 Fall – Ørsted, Nature and Electromagnetism

For this camp, we are trying out a new concept:

To get the most out of the camp we encourage the participants to prepare a project beforehand by:

 • prior to the camp: create a project as an issue on Gitlab, ideally relating to the theme of the camp (in this case electromagnetism).
 • during the camp: present the project in a 10-20 minutes session (those who want)
 • after the camp: integrate the feedback received during the camp. Ideally, each project end up as something others could use in the future, either as an actual DIY instructions sheet or simply for inspiration.

It is possible to participate per day, in which case the price is kr. 240,- per day and kr. 400,- for the electronics kit and the teaching material booklet.

Nyhedsbrev, august 2020

Skoleåret blev afsluttet med en række fine forestillinger deriblandt teaterstykket The Gruffalo, violinkoncert, diverse korsange, rap og dans. Der blev forventningsniveauet til vores fremtidige skoleafslutninger lige sat op!

Det var også anledning til, at forældrene holdt en meget rørende tale for personalet. En stor tak for den og en stor tak for loyaliteten og tilliden – det ser ud til, at vi går ind i skoleåret med nærmest usvækket elevtal. Det er meget usædvanligt for en skole, der bliver udsat for så voldsomme overgreb, som vi gør, men også et afsindigt stærkt signal at sende.

Forældrene arrangerede også en afskedsceremoni for årets to afgangselever og lykønskede dem for deres samlede snit på 9,5 – hvilket igen i år placerer skolen i toppen af skalaen på landsplan. Dertil kommer, at begge elever er et år yngre end den gemmensnitlige 9. klasses elev.

Vores nye STEAM Camp-koncept løb af stablen første uge i sommerferien. Det blev til nogle eventyrlige og lærerige oplevelser.

Nogle uger forinden havde vi holdt den længe udskudte Arduino dag, med elektronikshop, madbod og det hele!

Ørsted medaljen gik i år til vores Stefan og vidner om det høje niveau i vores naturfagsundervisning. Stort tillykke og tak til Selskabet for Naturlærens Udbredelse for anerkendelsen! Det er kun den anden gang i siden 1909 at prisen går til en grundskolelærer og det endda til 200-års jubilæet for Ørsteds berømte opdagelse af elektromagnetismen.

Som den eneste børnehave i Københavns kommune har vi haft fornøjelsen af at få tilsynsbesøg i Corona-perioden. Det gik som sædvanligt ganske fint, omend den tilsynsførende lige skulle vænne sig til videoovervågningen. Årsagen til tilsynet er den verserende sag med STUK, som noget overraskende har tilladt sig at kritisere de kommunale tilsynsrapporter og dermed har bevæget sig et pænt stykke uden for deres ansvars- og kompetenceområde.

Vi har også fået svar fra Ombudsmanden, som i bedste ombudsmandsstil har foreslået STUK at give os en forklaring på, hvorfor de bl.a. ikke har givet os det lovpligtige påbud inden de anvendte den alvorlige §9h – det gør jo i sidste ende sagen til en grundlovssag. Vi er lidt spændte på at se, om STUK mon denne gang fanger vinket med vognstangen.

Skolestarten er på mandag 10. august, morgenmøde kl. 9. Det bliver udenfor, da Coronaen efter sigende er ved at blusse op igen. Det meste af undervisningen vil foregå udendørs og vi er desværre også tilbage til, at der skal bæres maske indendørs, når man er i større grupper. Hvor vi tidligere anbefalede at bruge hjemmelavede masker for at skåne hospitalernes lagre, anbefaler vi nu købemasker, ganske enkelt fordi de er mere behagelige at have på. Derudover opfordrer vi til hjemmeundervisning og tilbyder en daglig on-line Scrum for de interesserede. Forældrene må meget gerne begynde at tænke i ticket-baner igen, således at vi kan komme godt fra start hvad det angår.

Traditionen tro tager vi på vildmarkscampingtur til Hätteboda sidst i august, det bliver garanteret lige så hyggeligt som det plejer, og en lejlighed for skolens nye, nuværende og tidligere familier til at møde hinanden.

Vi har også en STEAM-lejr på tegnebrættet i efterårsferien, så sæt kryds i kalenderen!

STEAM Camp 2020 photos

Our first STEAM Camp on Isefjord, Denmark.

STEAM camp 2020

The typical daily schedule is:

 • From 8:00: breakfast
 • 10:00 – 12:00: First workshop
 • 11:00 – 13:00: Lunch & fun
 • 13:00 – 15:00: Second workshop
 • 15:00 : Excursion
 • 18:00: Dinner

The activity program for the week currently looks like this:

DayTrack 1: CourtyardTrack 2: StableTrack 3: HawilaTrack 4: GardenTrack 5: ShoreTrack 6: Excursions
Day 1 AMWelcome & Planning
Day 1 PMWeldingPrint a T-shirtHawila ChallengesTree climbingDinghyRå mælk og grøntsager fra gården
Day 2 AMWeldingN-body problemsHolbæk ArtDinghy
Day 2 PMSolderingBuild a robotHolbækDinghyHansen ismejeri
Day 3 AMSolderingHack a logo / GimpHawila ChallengesDinghy
Day 3 PMRygning af fx baconHack a logo / GimpHawila ChallengesRover in the fieldDinghyHornbeer bryggeri
Day 4 AMThe Field Field KitMarine ElectronicsDinghy
Day 4 PMAnalog photographyMusic workshopTree climbingDinghySelsø slot
Day 5 AMRover in the fieldRover in the fieldHawila ChallengesDinghy
Day 5 PMPrint a T-shirtHawila ChallengesDinghyÅdalen

The typical Hawila workshops can be found here.

All teaching material is freely available (as in freedom) at the school’s repositories.

Instructors:

 • Adam – Tree climbing
 • Alexandre – Welding
 • Alix – STEM
 • Ditlev – Sailing
 • Emanuel – Cooking
 • Emmanuelle – Cooking & logistics
 • Gabriele – Cooking
 • George – Photography
 • Joséphine – STEM & cooking
 • Mette – Graphical art
 • Nel – STEM and textile printing
 • Pauline – Sailing
 • Sacha – STEM
 • Samuel – Hawila activities and STEM
 • Stefan – STEM

What to bring:

 • A tent, unless you stay on the Hawila
 • A t-shirt or two print a logo on (preferably pure cotton)
 • Your laptop
 • Your robot(s), drones, Arduinos etc.
 • Bicycles for the excursions
 • Possibly life jackets

The land-side address is Brusagervej 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Update 2020-07-21: Evaluation / improvements after the camp + photos.

Nyhedsbrev, maj 2020

Der sker en del for tiden, hvorfor dette nyhedsbrev lidt før tid.

Corona-krisen begynder så småt at ebbe ud og åbningstiderne vil således fremover være de sædvanlige for både børnehave og skole. Det har været en spændende tid, hvor vi blandt andet har fået luft under vingerne ift. vores fjernundervisningskoncept.

STUK kører stadig hårdt på. Nu har de fundet på at skolen ikke længere er omfattet af friskolelovens regler om frie skoler, hvorfor undervisningen nu officielt er “hjemme”-undervisning. Fremgangsmåden er komplet ulovlig – sågar grundlovsstridig – hvorfor vi igen har klaget til Ombudsmanden. Det er såvidt vides første gang, at de har brugt den såkaldte §9 h (egentlig skolelukning) siden den legendariske Tvind-sag!

Skolen igangsætter i løbet af det kommende skoleår en udviklingsproces hen imod at leve op til den nyeste internationale ISO21001 certificering for ledelse af uddannelsesinstitutioner fra 2018. Når nu ikke ministeriet formåede at forholde sig til vores moderne kvalitetssikringsmetoder – Kaizen i særdeleshed – må vi jo bare sigte højere, og internationalt.

Børnenes ESA-projekters fase 2 er gået i gang og nu skal de analysere de data, de har indsamlet på rumstationen.

vls_image271.jpg
Data fra rumstationen. Måske man kunne måle “overskyetheden”?

Livet på skolen går i øvrigt sin vante gang med blandt andet tilberedning af ukrudt på bål i madkundskab…

alsidig personlig udvikling…

og førstehjælpskursus til personalet

L’équipe de bras cassés

På onsdag 03/06 kl. 15-16:30 arrangerer vi et remake af de Flyvende Hacker Lab-sessioner, vi afholdt i Rom sidste efterår. Arrangementet er reserveret for skolens elever, men vil også tjene som generalprøve for vores længe ventede Arduino-dag, som er planlagt til d. 13/06.

Reklamér gerne for Arduino-dagen – den er åben for alle og vi satser på, at Corona-forsamlingsforbuddet slækkes fra d. 08/06.

Grundet Covid-19 bliver afslutningen i år således også lidt anderledes. Den finder sted den 17/06 og involverer Gruffalo-stykket og en billedkunstudstilling. Detaljer følger senere på ugen.

Som noget nyt i år lancerer vi i den første uge af sommerferien (29/06 – 03/07) en STEAM-lejr (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) i den sydlige del af Isefjord.

Og afslutningsvis en stor tak til forældregruppen for den massive opbakning og støtte, der hver dag bliver lagt og som er så afgørende for, at skolen kan komme sikkert gennem denne stormfulde tid.

Instructor’s cheat sheet / Remote STEM

Objectives: to get the participants/kids acquainted with programming in a fun and engaging way, possibly rooting the knowledge in the families by having the parents participate. Most of the basics of programming (loops, branching, variables, functions, data structures) can readily be learned from on-line resources. However, some very important notions are hard to come by and are best learned through osmosis in a group. These include:

 • versioning
 • testing and debugging
 • refactoring
 • proper variable naming and meaningful comments
 • caching and other optimizations
 • the art of maximizing the amount of code not written and clean code principles
 • knowing when to ask for help
 • issue tracking
 • efficient usage of search engines, the CLI, regexps and keyboard short-cuts
 • understand the implications of software licenses (free / open source / proprietary)

When starting the session, ask everyone to introduce him/herself:

 1. say your name
 2. where you come from
 3. where you live
 4. how old you are
 5. what you are working on or would like to work on (ticket number) and will you present something today?

Be sure to have some project propositions available if someone doesn’t have an own idea, for instance

 • code a drawing in Khan Academy. Bonus: make it move (that’s the Euler method!) .
 • make a 3D model in OpenSCAD. Bonus: test out a spline library.
 • using an Arduino, measure the value on an analog pin and print it to the console. Bonus: put in a small piece of conducting wire (=an antenna) and try and have the Arduino identify different configurations based on the readings (e.g. is someone touching the antenna, being close to a radio transmitter, etc.)

Note that we only use free/libre tools, one of the benefits being that they are available for the kids and families to use outside of the sessions.

After a presentation:

 • try and ask some relevant questions and/or give some feedback.
 • encourage to register the project in a ticket on trac and share the code
 • applause after a presentation (in sign language = vibrate hands, so everyone doesn’t have to turn on the mic)

At the end of the session, evaluate 5+5: On a scale of 0-5 how much did you learn? how fun was it?

What do we need to improve? Is there anything we in particular should keep doing?

When sending the invitation email for the session, remember:

 • a link for signing up for the session
 • a link to the conference call